Jézus kiment a perifériákra

Dióssy Iván atya írása    (2017. 01. 22.)   A mai evangélium alapján három dologról elmélkedünk. Először: Jézus kiment a perifériákra. Másodszor: a meghívott apostolok, tanítványok nem önjelöltek voltak, Jézus személyesen szólította meg őket. Harmadszor: elhangzik az evangélium hirdetésének félreérthetetlen…

Vasárnap! (évközi 3. vas. A év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki meghívja Pétert, Andrást, Jakabot és Jánost, hogy kövessék Őt. Azok „azon nyomban otthagyták hálójukat és csatlakoztak hozzá.” (Mt 4, 20) Engem hogyan hívott meg az Úr? Hogyan hív meg minket ma is Jézus? Hogyan…

Első stáció – Jézus föltámad halottaiból

A nyitott sír tanúsága – Méltó a Bárány, akit megöltek, – hogy övé legyen a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. „A követ a sírtól elhengerítve találták. Amikor beléptek, nem látták az Úr Jézus testét.” (vö. Lk 24,1-11) A követ…

VIA LUCIS – Bevezető imádság

Előimádkozó: Urunk, Jézus Krisztus, aki azt mondottad: „Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága”, küldd el Szentlelkedet a te híveidnek, hogy akik veled járjuk az élet keresztútját, húsvéti megjelenéseid stációinál vigasztalást, erőt nyerhessünk, és megvilágosításodban…

Vasárnap! – (évközi 2. vas. A év)

Az én Jézusom a Krisztus, akit a Keresztelő, – ott a Jordán partján, amikor elkezdte hirdetni Isten országának elérkeztét, a jelekből, – felismert. A Messiást, – az Isten Fiát! „Én láttam, és tanúskodom arról, hogy ő az Isten Fia!” (Jn…

A szeretet egy csoda

A szeretet időtlen…a szeretetben az a csoda, hogy nem a mában, nem is a holnapban, hanem az örökkévalóság mértékében kell nézni… Vagyis, először juss el oda, hogy ne kapni, hanem adni akard a szeretetet, mert a szeretetnek ez az igazi…

Placid atya: A túlélés szabályai a Gulágon – Mi segíthet elviselni a szenvedést?

Dr. Olafsson Károly Placid OSB  1933-ban érettségiztem, aztán Pannonhalmára jelentkeztem. Nem szerzetes akartam lenni, hanem bencés tanár. Annyira megszerettem a saját tanáraimat, mert mi annak idején szerettük ám a tanárainkat. Nekem a tanáraim voltak az ideáljaim. Azok a tanárok személyiségek,…

Jedik, hősök, világmegmentők – avagy halj meg máskor (Ef 6,11)

Most, hogy a csapból is Star Wars folyik, minden gyerek jedi vagy világmegmentő hős akar lenni. De megfigyeltük-e már, hogy bármelyik hős, amelyik megmentette a világot, ő maga sose halt meg? Valahogy mindig megmenekültek, összeügyeskedték a dolgokat, és úgy megsemmisítették…

Pio atya: szeretet és alázatosság

Részlet Pio atya leveleiből Pio atya sokat tanított az erényekről, melyek közül külön kiemelte a hitet, a reményt és a szeretetet, de elengedhetetlenül fontosnak tartotta az engedelmességet, a bizalmat, a hálát és a mértékletességet is. A legfontosabb keresztényi erények szerinte…

„LEGYETEK EGYMÁSNAK ALÁRENDELTJEI KRISZTUS IRÁNTI TISZTELETBŐL!”

Amíg a bűn miatt megromlott emberiség legfőbb célkitűzése az egyenlőség lesz, addig soha nem valósulhat meg az igazi egyenlőség és a belőle fakadó békesség. “Csak a szeretetben születhet meg a valódi egyenlőség, amikor a felek kölcsönösen szolgálni akarják egymást és…