Hatodik stáció – Jézus megjelenik a tizenegy apostolnak

  Az érzékek és értelem együttes útja Méltó a Bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. „Békesség nektek… Nézzétek kezemet és lábamat… Tapintsatok meg… Szemük láttára evett… Megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az írásokat… Elküldöm…

Ötödik stáció – Az emmauszi tanítványok fölismerik Jézust a kenyértörésben

  A belső szem megnyílása Méltó a Bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. „Ekkor megnyílt a szemük, és fölismerték, de ő eltűnt a szemük elől.” (vö. Lk 24,28-35) A húsvéti hit születésének pillanata…

Negyedik stáció – Jézus megjelenik az emmauszi tanítványoknak

Az érteni képes és Istenre figyelő szív útja Méltó a Bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. „És kezdve Mózesen és valamennyi prófétán, mindent megmagyarázott nekik, ami az Írásokban róla szólt.” (vö. Lk 24,13-27)…

Harmadik stáció – A föltámadt Krisztus megjelenik Magdolnának

A hit születése a hallás által Méltó a Bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. „Ekkor Jézus megszólította őt: »Mária!« Erre ő megfordult, és héberül így szólt: »Rabboni!« – ami annyit jelent: Mester.” (vö.…

Második stáció – A tanítványok látják az üres sírban hagyott lepleket

A hit születése a látás által – Méltó a Bárány, akit megöltek, – hogy övé legyen a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. „Simon Péter… látta a lepleket és a kendőt… Akkor bement a másik tanítvány is, aki először érkezett…

Jézus kiment a perifériákra

Dióssy Iván atya írása    (2017. 01. 22.)   A mai evangélium alapján három dologról elmélkedünk. Először: Jézus kiment a perifériákra. Másodszor: a meghívott apostolok, tanítványok nem önjelöltek voltak, Jézus személyesen szólította meg őket. Harmadszor: elhangzik az evangélium hirdetésének félreérthetetlen…

Vasárnap! (évközi 3. vas. A év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki meghívja Pétert, Andrást, Jakabot és Jánost, hogy kövessék Őt. Azok „azon nyomban otthagyták hálójukat és csatlakoztak hozzá.” (Mt 4, 20) Engem hogyan hívott meg az Úr? Hogyan hív meg minket ma is Jézus? Hogyan…

Első stáció – Jézus föltámad halottaiból

A nyitott sír tanúsága – Méltó a Bárány, akit megöltek, – hogy övé legyen a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. „A követ a sírtól elhengerítve találták. Amikor beléptek, nem látták az Úr Jézus testét.” (vö. Lk 24,1-11) A követ…

VIA LUCIS – Bevezető imádság

Előimádkozó: Urunk, Jézus Krisztus, aki azt mondottad: „Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága”, küldd el Szentlelkedet a te híveidnek, hogy akik veled járjuk az élet keresztútját, húsvéti megjelenéseid stációinál vigasztalást, erőt nyerhessünk, és megvilágosításodban…

Vasárnap! – (évközi 2. vas. A év)

Az én Jézusom a Krisztus, akit a Keresztelő, – ott a Jordán partján, amikor elkezdte hirdetni Isten országának elérkeztét, a jelekből, – felismert. A Messiást, – az Isten Fiát! „Én láttam, és tanúskodom arról, hogy ő az Isten Fia!” (Jn…