Dsida Jenő: A föld és az ember megmarad

Üzenem neked, ki egykoron asszonyom leszel: Ráébredtem az elhivatásra. Vigyázok magamra. Táplálkozom, sétálok nagyokat, alszom, figyelem izmaimat. Egészséges és tiszta vagyok. Vidám, fénylő és bizakodó. S ha nálad időz gondolatom, teltnek, erősnek akarlak, azt akarom, hogy vigyázz magadra, táplálkozz, sétálj,…

A Katolikus Egyház Katekizmusa a házasság szentségéről

  1601 “A házassági szövetséget, amelyben a férfi és a nő az egész élet olyan közösségét hozza létre egymással, mely természeténél fogva a házasfelek javára, gyermekek nemzésére és nevelésére irányul, Krisztus Urunk a megkereszteltek között a szentség rangjára emelte.” [CIC…

Beller Tilmann atya: Kereszt a házasságunkban

Ez nehéz dolog. Miért? Barátaim, ez nehéz dolog, mert ha a Jóisten szenvedést akar nekünk adni, akkor sokszor ez a szenvedés, kereszt a kapcsolatunkban van. Tehát nem olyan szenvedés, hogy fáj a fejem vagy fogam, hanem fáj a kapcsolat. Ismerek…

A hosszú házasság egyik titka: a hála

Tanúságtétel Házasságunk egy viharosabb, súrlódásokkal teli időszakában mentünk el első közös lelkigyakorlatunkra. Első gyermekünk kicsi volt, a fáradtság, a megélhetési gondok, a teljesületlen elvárásainkból született belső sértettségünk még nehezebbé tették számunkra azt, amire eleinte olyan nagyon büszkék voltunk: a kommunikációt.…

John Henry Newman: Istenem, szükségem van rád

Istenem, szükségem van rád, hogy taníts napról napra, minden napnak a követelménye és szükséglete szerint. Add meg nekem, Uram, a lelkiismeretemnek azt a tisztaságát, amely csak a te sugallatodat érzi és fogja fel. Fülem süket, nem hallom hangodat. Szemem homályos,…

Reményik Sándor: Gyógyíts meg!

Én Istenem, gyógyíts meg engemet! Nézd: elszárad a fám, A testem-lelkem fája… De épek még a gyökerek talán. A tompa, tunya tespedés alatt, Gyökereimben: érzem magamat, És ott zsong millió melódiám. Én Istenem, gyógyíts meg engemet! Hiszen – nem is…

Vasárnap! (évközi 4. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus, kinek szavai után a názáreti zsinagógában haragra gerjedtek, felvezették Őt „arra a hegyre, amelyen városuk épült, a szakadék szélére, hogy letaszítsák. De ő áthaladt közöttük, és eltávozott.” (Lk 4,30) Beszédét hallgatva nem tudták elfogadni az…

Rozványi Dávid: Balázs-áldás a solymári templomban

Dacos kamasz voltam egykor, ki mindent jobban tudón nézett felsőbbségesen, a gyertyákból görbített gallérra, régi babonának vélve, hogy miért óvjuk csak a testet, hogy kerüljön el minden nyavalya, gondolva arra, hogy elvágott torkod vére, miért nem a bűntől óvjon minket?…

Erdő Péter bíboros imája papokért

Mindenható Isten! Te elküldted Fiadat a világba, hogy Megváltónk és örök főpapunk legyen, és kiárasztottad a Szentlelket, hogy működjön Egyházadban. Kérünk, erősítsd és vezesd az életszentség útján püspökeinket és papjainkat, akikkel megajándékoztad Egyházadat! Ébressz papi hivatásokat! Adj bátorságot fiataljainknak, hogy…

Túrmezei Erzsébet: Amikor nincs tovább

Egy darabig elvisz a láb is … de gyilkos ingoványhoz ér … félelmetes szakadékhoz ér … zúgó folyam partjához ér … és akkor nincs tovább. Egy darabig elvisz a szív is … utat lel ingoványon át lélékvesztőt a folyamon ……