tr1n1ty
401 Cikkek0 Comments

Miként a pocsolya vizében, úgy az én tökéletlenségemen is csak megpróbál visszatükröződni a tiszta Ég. Adom tovább, amit kapok, - legyen a lelkek gyógyulására, megnyugvására, emelkedésére- de legfőképp Isten dicsőségére, aki mindannyiunkat még mindig végtelen szeretettel vár. A Lámpagyújtogató oldal a lelki élethez kíván hozzájárulni, versekkel, keresztény írásokkal, képekkel, imákkal, a szentek bölcsességeivel, mai cikkek, könyvek, filmek ajánlójával és minden olyan dologgal, ami megosztható és elvezet a mi Urunkhoz a Jézus Krisztushoz. A bejegyzésekben a tiszta lelkiség és a hagyományos katolikus út meghatározó vonal szeretne lenni. A képek nagy része saját fotó, az átvett írások, képek forrását az oldal alja jelzi, minden egyéb szabadon osztható, terjeszthető, amennyiben a cél az üdvösséget szolgálja. Szeretettel: Szeder Bernadett

December 3.

Szentírás: “Ahogy Jézus végignézett az embereken, megesett a szíve rajtuk, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok: elcsigázottak és kimerültek. Akkor így szólt tanítványaihoz: „Az ara…

December 2.

Szentírás: “Jézus megkérdezte a vakoktól: „Hiszitek-e, hogy tudok segíteni rajtatok?” „Hisszük, Uram!” – felelték azok. Akkor megérintette szemüket, és így szólt: „Legyen a hitetek szerint!” Err…

December 1.

Szentírás: “Aki hallgatja tanításomat, és tettekre is váltja, hasonlít a bölcs emberhez, aki házát sziklára építette.” (Mt. 7,24) Ima: Végiggondolom, mennyire hálás lehetek Istennek –…

Idézetek

” Te nemcsak olyan forrás vagy, amelyik engedi magát megtalálni. Te az a forrás vagy, amelyik maga indul el megkeresni a szomjazókat.” (Sören Kierkegaard) Nem a létezés alapvető eleme ez, …

November 30.

Szentírás: “Ha száddal vallod, hogy Jézus az Úr, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. A szívbeli hit ugyanis megigazulásra, a szájjal való megvallás pedig üdvösségr…

November 29.

Szentírás: „Áldalak téged, Atyám, mennynek és földnek Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és a kicsinyeknek jelentetted ki.”  (Lk 10,21) Ima: Ma azokért a testvéreimért imádko…

November 28.

Szentírás: “Mert az Úr dicsősége lesz mindenek felett mint tető és sátor a nappali forróság ellen, és mint védelem és menedék a vihar és az eső ellen.”  Iz 4,6 Ima: Elmondok egy hálaadó im…

November 27. – 1. Ádvent

Szentírás: “Itt az óra, hogy fölébredjünk álmunkból! Üdvösségünk közelebb van, mint amikor hinni kezdtünk! Múlóban az éjszaka, elközelgett a nappal. Vessük hát le a sötétség tetteit, és öltsük f…

Lámpagyújtogató

©2016 Lámpagyújtogató – Minden jog fenntartva.