Evangéliumok

2016 huszonhetedik adventi estje

„Az emberi kevélység lesüti szemét, és az emberek gőgjét megaláztatás éri. Egyedül az Úr lesz magasztos azon a napon.” (Iz 2, 11) RORÁTE Ó, nézd ezt az esteli fényt, mely már a hajnalt zengi: Mária as…

2016 huszonhatodik adventi estje

Rajta, menjünk fel az Úr hegyére és Jákob Istenének házába, hadd tanítson meg minket útjaira, hogy járni tudjunk ösvényein, mert Sionból jön a tanítás és Jeruzsálemből az Úr igéje. (Iz 2, 3) … még fén…

2016 huszonötödik adventi estje

„Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet! Senki sem juthat el az Atyához, csak általam.” (Jn 14, 6) Advent fényei Fagyot lép az éj, sóhajt a téli szél, valaki elindult, valaki útra kél. Béke, hit, szer…

2016 huszonnegyedik adventi estje

„Figyelj, leányom, nézz, fordítsd ide füled, feledd el népedet és atyádnak házát! A király kívánja szépségedet, ő urad neked, közeledj hát odaadón!” (Zsolt 45, 11-12) VÉGTELEN Kutatom lényed, keresem …

2016 huszonharmadik adventi estje

„A hit, – a remélt dolgok biztosítéka, a nem látható dolgok bizonyítéka. Őseink ebből merítettek bizonyosságot.” (Zsid 11, 1 – 2) RORÁTE Ó zúzmarás december, téli éjek! Ó, régi, tiszta sze…

2016 huszonkettedik adventi estje

„József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet Máriát, hiszen a benne fogant élet a Szentlélektől van! Fiút szül, akit Jézusnak nevezel el, mert ő szabadítja meg népét bűneitől.” (Mt 1, 20-21)…

2016 huszonegyedik adventi estje

„Nem veszti el Júda a fejedelmi pálcát, sem utóda a vezérséget, míg el nem jön az Elküldendő, akire várakoznak a népek.” (Ter 49, 10) Adventi várakozás (részletek) Most, hogy az idő ünnepre fordul las…

2016 huszadik adventi estje

„Várjuk az Üdvözítőt, Urunkat, Jézus Krisztust. Ő azzal az erővel, amellyel mindent hatalma alá vethet, átalakítja gyarló testünket, és hasonlóvá teszi megdicsőült testéhez.” (Fil 3, 20b-21) VÉGTELEN …

2016 tizenkilencedik adventi estje

„Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába… Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Veled van az Úr!… Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél… Gyermeket fogansz, fiút szülsz… A Szent…

Lámpagyújtogató

©2016 Lámpagyújtogató – Minden jog fenntartva.