Evangéliumok

2016 huszonharmadik adventi estje

„A hit, – a remélt dolgok biztosítéka, a nem látható dolgok bizonyítéka. Őseink ebből merítettek bizonyosságot.” (Zsid 11, 1 – 2) RORÁTE Ó zúzmarás december, téli éjek! Ó, régi, tiszta sze…

2016 huszonkettedik adventi estje

„József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet Máriát, hiszen a benne fogant élet a Szentlélektől van! Fiút szül, akit Jézusnak nevezel el, mert ő szabadítja meg népét bűneitől.” (Mt 1, 20-21)…

2016 huszonegyedik adventi estje

„Nem veszti el Júda a fejedelmi pálcát, sem utóda a vezérséget, míg el nem jön az Elküldendő, akire várakoznak a népek.” (Ter 49, 10) Adventi várakozás (részletek) Most, hogy az idő ünnepre fordul las…

2016 huszadik adventi estje

„Várjuk az Üdvözítőt, Urunkat, Jézus Krisztust. Ő azzal az erővel, amellyel mindent hatalma alá vethet, átalakítja gyarló testünket, és hasonlóvá teszi megdicsőült testéhez.” (Fil 3, 20b-21) VÉGTELEN …

2016 tizenkilencedik adventi estje

„Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába… Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Veled van az Úr!… Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél… Gyermeket fogansz, fiút szülsz… A Szent…

2016 tizennyolcadik adventi estje

„Méltányos, hogy az Isten nektek, velünk együtt megnyugvást adjon, amikor Urunk, Jézus eljön hatalmas angyalseregével a mennyből, hogy dicsőségét megmutassa szentjeiben és csodálatos hatalmát híveiben…

2016 tizenhetedik adventi estje

„Tudom, milyen terveket gondoltam felőletek, mondja az Úr. Ezek a tervek a békére vonatkoznak, nem a pusztulásra, mert reménységgel teli jövőt szánok nektek. Ha kerestek, megtaláltok, föltéve, hogy sz…

Lámpagyújtogató

©2016 Lámpagyújtogató – Minden jog fenntartva.