Vasárnapi útravaló

Vasárnap van! (advent 4. vas B év)

Az én Jézusom a Krisztus, akiről az angyal,  mikor megjövendöli Máriának, hogy gyermeke  születik, azt is hirdeti, – a Születendőről, – hogy nagy lesz. Megkapja Dávid király trónját, és úgy uralkodik.  „Uralmának soha nem lesz vége!” (Lk 1,33) Rendkívül figyelemre…

Vasárnap van! (advent 3. vas B év)

Az én Jézusom a Krisztus, akiről a Keresztelő, az őt kérdezőknek ezt mondja: „Köztetek áll az, akit nem ismertek!”  (Jn 1,26) Szavai a ma emberéhez is szólnak. Jézus ma is itt áll közöttünk! Ismerjük Őt? Ő, – meg akarja mutatni magát…

Vasárnap van! (advent 2. vas B év)

Az én Jézusom a Krisztus, kinek jövetele előtt a Keresztelő így szólított fel:  „Készítsétek el az Úr útját,  tegyétek egyenessé ösvényeit.” (Mk 1,3) Isten beavatkozott az emberi történelembe.  Ez a beavatkozás pedig  folytatódik ma is, – mindnyájunkban. Hozzánk való érkezését…

Vasárnap van! – Advent 1. vasárnapja B év

Az én Jézusom a Krisztus, aki így figyelmeztette övéit: „Vigyázzatok, legyetek éberek, mert nem tudjátok, mikor jön el az idő!” (Mk 13,33) Jézus arra hív minket, hogy éberen keressük, hogyan tehetjük jobbá, szebbé, – amíg arra időnk adatik, – a…

Vasárnap van! (évközi 34. vas A év) KRISZTUS A MINDENSÉG KIRÁLYA, – főünnep!

Az én Jézusom a Krisztus, aki előtt a végső napon majd „Minden nemzet összesereglik, ő pedig elválasztja őket egymástól miként a pásztor elválasztja a juhokat a kosoktól. A juhokat a jobbjára állítja, a kosokat pedig a baljára.” (Mt 25, 32-33)…

Vasárnap van! (évközi 33. vas A év)

Az én Jézusom a Krisztus, kinek példabeszédében: „Egy ember egyszer idegenbe készült, ezért összehívta szolgáit és rájuk bízta vagyonát.” (Mt 25, 14) Az egyiknek öt, a másiknak kettő, a harmadiknak egy talentumot adott. Visszaérkezve számon kérte, mit tettek a rájuk…

Vasárnap van! (évközi 32. vas)

Az én Jézusom a Krisztus, aki ezen a vasárnapon arra biztat bennünket, hogy mint az Isten országába meghívottak, az okos szüzek példáját kövessük: „a szüzek mindnyájan fölébredtek, és felszították lámpásaikat.” (Mt 25,7) De csak az okosak lámpásaiban volt olaj. Ezt…

Vasárnap van! (Mindenszentek ünnepe)

Az én Jézusom a Krisztus, aki ott fenn a hegyen arról szólt, ami örök témája az embernek. A boldogságokról! Amiről pedig Jézus konkrétan beszélt, – a lelki szegények, a sírók, a szelídek és igazságra éhezők, az irgalmasok és békét teremtők,…

Vasárnap van! (évközi 30. vas A év)

Az én Jézusom a Krisztus, akitől a törvénytudó alattomos szándékkal kérdezte: „Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben? (Mt 22, 36) Pontos feleletet kap: az első és legfőbb parancs az Isten-szeretet parancsa. A második hasonló ehhez, – a felebarát szeretete.…

Vasárnap van! Krisztus Szent Teste és Vére, Úrnapja ünnepe!

Az én Jézusom a Krisztus, kinek különös, a tömegnek szóló szavait olvastatja az evangéliumból az ünnepi liturgia: „Engem az élő Atya küldött, és én az Atya által élek, így az is, élni fog általam, aki engem eszik.” (Jn 6, 57)…