Vasárnapi útravaló

Vasárnap van! VIRÁGVASÁRNAP! (A év)

Az én Jézusom a Krisztus, kinek halála után „A százados és a többiek is, akik Jézust őrizték, a földrengés és a történtek láttára igen megijedtek: „Ez valóban Isten Fia volt!” – mondták.” (Mt 27, 54)   A mai vasárnap, –…

Vasárnap van! (nagyböjt 5. vas A év)

Az én Jézusom a Krisztus, akit a testvérek, Mária és Márta, testvérüknek, Lázárnak drámaian súlyosra fordult betegségében nagyon vártak. Hogy Jézus, az általuk is tapasztalt csodatevő erejével meggyógyítsa Lázárt. A gyógyítás csodájába vetett hitük azonban odaveszett amikor testvérük meghalt. Ám…

Vasárnap van! (nagyböjt 4. vas A év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki megkérdezte a vakon született embert, miután visszaadta annak látását: „Hiszel-e az Emberfiában? Ő így válaszolt: Ki az, Uram, hogy higgyek benne?” (Jn 9, 35-36) Az emberek, akik találkoznak Jézussal, állást foglalnak vagy mellette, vagy…

Vasárnap van! (nagyböjt 3. vas A év)

Az én Jézusom a Krisztus, akit oly szép találkozásban látunk Jákob kútjánál, a szamaritánus asszonnyal. Jézus leül a kútnál pihenni, és akkor jön egy szamariai asszony vizet meríteni. Jézus vizet kér az asszonytól, és ebből indul ki a csodálatos tanítás,…

Vasárnap van! (nagyböjt 2. vas A év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki ott, – a megdicsőülés hegyén, a tanítványok segítségére sietett. Nem adott esélyt arra, hogy az ijedtség, a félelem uralkodjon el rajtuk. Mert látva a csodás jelenséget, meghallva Isten hangját, arcra borultak és nagy félelem…

Vasárnap van! (nagyböjt 1. vas A év)

Az én Jézusom a Krisztus, akit a Lélek vitt ki a pusztába, mert az volt a célja ezzel, hogy Jézus megmutassa nekünk, hogyan lehet megküzdeni a gonosz kísértéseivel. (Mt 4, 1-11) A Kísértő aljas célja pedig nem más volt, mint…

Vasárnap van! (évközi 7. vas A év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki ott fent a hegyen az ember által szinte értelmezhetetlent kér követőitől. „Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket!” De azt is megmondja, hogy miért kéri. „… hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak…” (Mt 5,…

Vasárnap van! (évközi 6. vas A év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki ott a hegyen, ezt is mondta tanítványainak: „Ne ölj! Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére!” (Mt 5, 21-22) Jézus egyik célja az…

Vasárnap van! (évközi 5. vas A év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki tanítványaihoz így szólt a hegyen mondott beszédében: „Ti vagytok a föld sója!” (Mt 5, 13) Ha én Jézus tanítványai közé vágyom sorolni magamat, – akkor ez rám is érvényes! Só legyek? Mit akar az…

Vasárnap van! Urunk bemutatása… Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe!

Az én Jézusom a Krisztus, akit Simeon gyermekként a karjára vett és akiről a Szentlélektől eltelve kijelentette, hogy Ő az, akit Isten minden nemzet számára adott, „hogy világosság legyen: kinyilatkoztatás a pogányoknak, és dicsősége népének, Izraelnek!” (Lk 2, 32)  …