Vasárnapi útravaló

Vasárnap van! (húsvét 4. vas B év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki amikor arról beszél, hogy ő, mint jó pásztorunk vezet minket, akkor kijelenti: „Ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek engem…” (Jn 10, 14) Olyan jó ennek az ismeretnek fényében élni életünket! De mi is ez…

Vasárnap van! (Húsvét 3. vasárnapja B év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki megjelent tanítványainak körében, éppen akkor amikor az Emmauszból visszatért két tanítvány az ott történtekről beszámolt. Megmutatta nekik sebeit. Bizonyította nekik, hogy mindennek így kellett történnie, mert mindez meg volt írva róla Mózesnél, a prófétáknál…

Vasárnap van! Húsvét 2. vasárnapja! Az Isteni Irgalmasság vasárnapja!

Az én Jézusom a Krisztus, aki nyolc nappal feltámadása után ismét megjelent apostolainak. Akkor már jelen volt Tamás apostol is. Feléje fordulva mondta Jézus: „Nyújtsd ide az ujjadat és nézd kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és tedd oldalamba! S ne…

HÚSVÉT VASÁRNAP! Urunk feltámadásának főünnepe!

Az én Jézusom a Krisztus, aki éppen ennek a főünnepnek evangéliumában, nem tesz semmit, nem szól semmit, – mintha nem is lenne jelen. Az evangélista, Szent János apostol, – ő ért oda hamarabb a Sírhoz, – de Péter apostol után…

Vasárnap van! (Urunk szenvedésének vasárnapja, Virágvasárnap – B év)

Az én Jézusom a Krisztus, akit azon az első Virágvasárnapon hozsannázó tömeg köszöntött, hogy azután néhány nap múltán „feszítsd meg!”- et ordítva, – Rá halált követeljen: „Pilátus ismét megkérdezte: Mit csináljak hát azzal az emberrel, akit ti a zsidók királyának…

Vasárnap van! (nagyböjt 5. vas B év)

Az én Jézusom a Krisztus megpróbálja elmondani, hogy mi fog történni vele néhány nap múlva.  Lelke halála előtt megrendül, de kimondja,  hogy az élethez való ragaszkodásnál fontosabb az,  hogy halálig engedelmeskedjen Atyjának. Nagyon furcsa mondattal akarja rávezetni őket, ennek igazságára: „Aki…

Vasárnap van! (nagyböjt 4. vas B év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki Nikodémussal  beszélgetve mondta: „Aki hisz Őbenne,  az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz,  az már ítéletet vont magára,  mert nem hitt Isten egyszülött Fiában.” (Jn 3, 18) A minden élők  megítéléséről beszél…

Vasárnap van! (nagyböjt 3. vas B év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki a törvény szerint,  – mint azt elénk tárja János az ő evangéliumában, – „A zsidók húsvétjának közeledtével  fölment Jeruzsálembe.” (Jn 2,13) A templomban tapasztalt látvány azt jelezte neki,  hogy a szent hely elveszítette szent…

Vasárnap van! (nagyböjt 2. vas B év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki három kiválasztott tanítvánnyal felment egy magas hegyre és „ Ott elváltozott előttük.  Ruhája, ragyogó fehér lett… „ (Mk 9, 2-3) A színeváltozás eseménye,  annak ragyogóan fehér fényessége Jézus mennyei Atyjának cselekedete. Nincs jelen a…

Vasárnap van!(nagyböjt 1. vas B év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki a pusztában való negyvennapos tartózkodásából visszatérve bátran hirdette: „ … közel van az Isten országa.  Térjetek meg … !” (Mk 1, 15) Az Isten országa üdvösséges rend,  amelyben helyreállnak kapcsolataink, Istennel, egymással és önmagunkkal.…