Vasárnapi útravaló

Vasárnap! (nagyböjt 2. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki felvitt a hegyre három kiválasztott tanítványt, – imádkozni. Ott megjelent Mózes és Illés, akikkel szenvedéséről és haláláról beszélgetett. A tanítványokat pedig elnyomta az álom. „Amikor fölébredtek, látták dicsőségét … „ (Lk 9, 32.)  …

Vasárnap! (nagyböjt 1. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus, akit a Lélek a pusztába vitt, ahol a sátán megkísértette. A kísértést elutasítva mondta neki Jézus: „Írva van: Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!” (Lk 4,8)   Istenünket felismerve első kötelességünk a benne való…

Vasárnap! (évközi 8. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki az Őt körülvevő néphez beszédet mondva ezt mondta: „A szív bőségéből szól a száj.” (Lk 6, 45) A szívről szólt, miről a Szentírás közel ezerszer tesz említést. Legtöbbször jelképes értelemben. Ebben az esetben is…

Vasárnap! (évközi 7. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki hegyi beszédében mondta ezt: „Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek.” (Lk 6, 37)   „Istenem, add, hogy ne ítéljek. Mit tudom én, honnan ered, Micsoda mélységből a vétek, Az enyém…

Vasárnap! (évközi 6. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki – „tanítványaira emelte tekintetét és megszólalt … „  (Lk  6, 20) Ma is szól hozzánk, amikor elmondja beszédét a boldogságokról… (Lk 6, 20-23). A nyolcról, – amit Lukács négybe sűrít össze. Számunkra nagyon fontos,…

Vasárnap! (évközi 5. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki ott és akkor Péternek mondta, – itt és most pedig Neked és nekem mondja: „Evezz a mélyre!” (Lk 5, 4) Vagyis: ismerj meg jobban engem. Ha megismertél, – jobban fogsz szeretni. Ha jobban szeretsz,…

Vasárnap! (évközi 4. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus, kinek szavai után a názáreti zsinagógában haragra gerjedtek, felvezették Őt „arra a hegyre, amelyen városuk épült, a szakadék szélére, hogy letaszítsák. De ő áthaladt közöttük, és eltávozott.” (Lk 4,30) Beszédét hallgatva nem tudták elfogadni az…

Vasárnap! (évközi 3. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus, akiben beteljesedtek a próféták jövendölései. Mikor már híre elterjedt és tanított a zsinagógákban, eljutott oda, ahol nevelkedett, – Názáretbe. Szombaton a zsinagógába ment és a szertartás részeként felolvastattak vele egy részt az Írásból. Amit választott,…

Vasárnap! (évközi 2. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki első csodájával „Kinyilatkoztatta dicsőségét, és tanítványai hittek benne.” (Jn 2, 11) A kánai menyegzőn Édesanyja kérésére a vizet borrá változtatta. Ezzel kinyilvánította isteni erejét. Azt, hogy segíteni akar az embereken, meg akarja őket menteni.…

Vasárnap! Urunk megkeresztelkedésének ünnepe

Az én Jézusom a Krisztus, aki beállt a bűnösök közé és megkeresztelkedett. „Miközben imádkozott, megnyílt az ég, és a Szentlélek leszállt rá látható alakban, mint egy galamb. Szózat is hallatszott az égből: Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik…