Vasárnapi útravaló

Vasárnap! (húsvét 4. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki övéiről ezt mondta: „Örök életet adok nekik, nem vesznek el soha, és senki nem ragadja ki őket kezemből. (Jn 10, 28) Hívás is ez és összefoglalása Örömhírének. Benne van teljes tökéletességgel az üdvözítő Üzenet!…

ÜNNEPÜNK NAPJAIRA!

NAGYCSÜTÖRTÖK estéjén azt a Szent Vacsorát ünnepeljük, ahol örökre szóló áldozatát, szeretetlakomáját, – ránk bízta Jézusunk, kereszthalála előtti estén. Búcsúzóul adta Testét és Vérét. Csak éljünk is vele!   NAGYPÉNTEKEN az örök Főpap, mutatta be áldozatát a Golgotán, – a…

VIRÁGVASÁRNAP! (C év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki szenvedésének előestéjén így szólt apostolaihoz: „Vágyva vágytam rá, hogy ezt a húsvéti vacsorát elköltsem veletek, mielőtt szenvedek.” (Lk 22, 15) Az Úr már a következő napokra gondol. „…arca felhős lesz a gondtól.” „Hallgatás virraszt…

Vasárnap! (nagyböjt 5. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus, kinek ajkáról ismét olyan figyelmeztetés hangzik el, mely mindnyájunknak szól, kik oly sokszor ítélünk el másokat. „Én sem ítéllek el. Menj, és többé ne vétkezzél!” (Jn 8, 11) Különleges szavakat mond Jézus! Bűnöshöz szól, aki…

Vasárnap! (nagyböjt 4. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki a tékozló fiúról szóló példabeszédben, ebben az ismerős a történtben, az irgalmas Atyáról szól nekünk. (Lk 15, 11-32) A példázatok példázatának és a Biblia szívének is szokták nevezni ezt az evangéliumi részt, mely a…

Vasárnap! (nagyböjt 3. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki a mai evangéliumban ismét olyant mond, amit ha felületesen nézünk nem könnyű örömhírnek vennünk, mert kifejezetten fenyegető beszéd: „Ha nem tartotok bűnbánatot, … elvesztek ti is mindnyájan!” De éppen a felénk szóló határozott figyelmeztetés…

Vasárnap! (nagyböjt 2. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki felvitt a hegyre három kiválasztott tanítványt, – imádkozni. Ott megjelent Mózes és Illés, akikkel szenvedéséről és haláláról beszélgetett. A tanítványokat pedig elnyomta az álom. „Amikor fölébredtek, látták dicsőségét … „ (Lk 9, 32.)  …

Vasárnap! (nagyböjt 1. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus, akit a Lélek a pusztába vitt, ahol a sátán megkísértette. A kísértést elutasítva mondta neki Jézus: „Írva van: Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!” (Lk 4,8)   Istenünket felismerve első kötelességünk a benne való…

Vasárnap! (évközi 8. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki az Őt körülvevő néphez beszédet mondva ezt mondta: „A szív bőségéből szól a száj.” (Lk 6, 45) A szívről szólt, miről a Szentírás közel ezerszer tesz említést. Legtöbbször jelképes értelemben. Ebben az esetben is…

Vasárnap! (évközi 7. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki hegyi beszédében mondta ezt: „Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek.” (Lk 6, 37)   „Istenem, add, hogy ne ítéljek. Mit tudom én, honnan ered, Micsoda mélységből a vétek, Az enyém…