Vasárnapi útravaló

Vasárnap! Urunk megjelenése – Vízkereszt

Az én Jézusom a Krisztus, aki kinyilvánította magát a napkeleti bölcsek előtt, kik a Csillag nyomán eljutottak Betlehembe, és „ott látták a Gyermeket anyjával, Máriával.” (Mt 2, 11) Karácsonyra készülve mi is majdnem négy héten át „láttuk Csillagát!” Ez a…

Vasárnap! (a Szentcsalád, – Jézus, Mária és József ünnepe)

Az én Jézusom a Krisztus, – aki 12 éves korában elmaradt szüleitől, Amikor azok rátaláltak, nem értették szavait: „nekem Atyám dolgaiban kell lennem!” (Lk 2, 52) Egy család életében, nem mindig egyszerű tudomásul venni azt, hogy az ifjak akarják megfogalmazni…

Vasárnap! (advent 4. vas. C év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki oly csodálatos módon érkezett földünkre! Anyja, – Mária, hittel fogadta Gábor angyal szavában Isten üzenetét. Erzsébet pedig boldognak mondja érte: „Boldog vagy, aki hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked! (Lk 1,…

Vasárnap! (advent 3. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus kinek eljöveteléről a Keresztelő ezt mondta: „Én csak vízzel keresztellek titeket. De eljön majd, aki hatalmasabb, akinek saruszíját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel fog titeket megkeresztelni. (Lk 10, 16) Advent harmadik…

Vasárnap! (advent 2. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus, kinek érkezését Keresztelő János hirdetve, – Izaiást idézte: „Minden ember meglátja az Isten üdvösségét!” (Lk 3, 6) Abban az esetben, ha fel tudunk készülni fogadására! Vagyis előbb szükséges a minél tökéletesebb rendcsinálás, útelőkészítés, és csak…

Vasárnap! (advent 1. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus, amikor a világ végéről szól, – többek között ezt mondja: „Az emberek megdermednek a rémülettől, miközben várják, hogy mi történik a világgal.” (Lk 21, 26) Az adventi időszak kezdetén Jézusnak végső időkről szóló szavait tárja…

Vasárnap! (évközi 34. vas B év) – Krisztus a Mindenség Királya!

Az én Jézusom a Krisztus, aki Pilátusnak és rajta keresztül mindnyájunknak jelenti ki: „Az én országom nem ebből a világból való!” (Jn 18, 36) Országa az emberi társadalmak felett egy másik közösség, azoknak a közössége, akik őrá hallgatnak. Az egyházi…

Vasárnap! (évközi 33. vas B év)

Az én Jézusom a Krisztus, amikor a végső időkről beszélt tanítványainak, nagyon határozottan mondta: „Ég és föld elmúlnak, de az én igéim soha el nem múlnak.” (Mk 13, 31) Az Egyház, a kétezer éves történelme folyamán mindig, Jézus Krisztus Igéjéből,…

Vasárnap! (évközi 32. vas B év)

Az én Jézusom a Krisztus, figyelmeztette az előtte levő tömeget: óvakodjanak az írástudóktól, – „akik színleg nagyokat imádkoznak. Ezért keményebb ítélet vár rájuk.” (Mk 12, 40) Ismét olyat mond, teljes határozottsággal, ami ránk is, ma is, – érvényes. Istent nem…

Vasárnap! (évközi 31. vas B év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki az őt faggató írástudónak, beszélgetésük végén, különös mondatot mond: „Nem jársz messze Isten országától.” (Mk 12, 34) Az írástudó arról faggatta Jézust, mi a véleménye, melyik a parancsolatok közül a legelső. Ha mi beszélgetnénk…