Vasárnapi útravaló

Vasárnap van! Karácsony 2. vas A év.

Az én Jézusom a Krisztus, aki az Ige! Aki „az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt.” (Jn 1, 9-10)  …

Újév napja van! MÁRIA, – ISTEN ANYJA, ÜNNEPE!

Az én Jézusom a Krisztus, aki emberré lett értünk, megváltott minket. Kinek nevében kezdjük új esztendőnket. Kinek születését az angyalok hirdették, a pásztorok hírül adták. S mindezt Mária „szívébe véste és el-elgondolkodott rajta” (Lk 2, 19)   Évkezdet, – karácsony…

Vasárnap van! (advent 4. vas A év)

Az én Jézusom a Krisztus, kinek „Anyja Mária, jegyese volt Józsefnek.” Annak a Józsefnek, aki „igaz ember volt.” (Mt 1, 18-19) Ez már az adventi bizonyosságunk vasárnapja. Karácsonyunk már itt áll a küszöbön. Ránk mered a kérdés: méltóvá tettük-e magunkat,…

Vasárnap van! (advent 3. vas A év)

Örömvasárnap! Amikor adventünknek gyümölcse, – az Ünnep, – már egészen közel kerül hozzánk. E feletti örömünknek lángja tölti el szívünket, és ez a láng gyújtja meg adventi koszorúnkon a harmadik gyertyát. A börtönben raboskodó Keresztelő Szent János elküldte tanítványait, kérdezzék…

Vasárnap van! (advent 2. vas A év)

Az én Jézusom a Krisztus, kinek érkezését a Keresztelő hirdeti. Róla jövendölt Izaiás próféta: „A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek elő az Úr útját!” (Mt, 3,1-12 A puszta képe mindig különös kép a Szentírásban. Annak az állapotnak a képe, amelybe a…

Vasárnap van! (advent 1.vas A év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki ezekkel a szavakkal figyelmezteti tanítványait: „Legyetek tehát ti is készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok.” (Mt 24,44) Jézus nem ránk ijeszteni akar ezzel. Sőt éppen hogy azt…

Vasárnap van! (évközi 34. vas C év) KRISZTUS A MINDENSÉG KIRÁLYA!

Az én Jézusom a Krisztus, aki nem királyi trónon ül, hanem a keresztre van feszítve, amikor királyi kegyet gyakorol. Így lesz menedéke egy latornak, de így lesz menedéke ott a keresztfán az egész keresztre feszült világnak. Mert éppen ebben a…

Vasárnap! (évközi 33. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki Jeruzsálem pusztulásáról és ezzel együtt a végidőkről is szólt. Figyelmeztetett: „Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket!” (Lk 21,8) A liturgikus év végéhez érkezve egyházunk a végső időkre irányítja figyelmünket. Éppen a gonosz általi megtévesztésre, és a…

Vasárnap! (évközi 32. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki az őt kérdezőknek határozott választ ad a feltámadást és az ember halhatatlanságát illetően: „Az Isten nem a holtak Istene, hanem az élőké, hiszen mindenki neki él.” (Lk 20,38) Jézus ószövetségi tekintélyre, a mózesi iratokra…

Vasárnap van! (évközi 31. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki ezért jött, hogy keresse és üdvözítse, ami elveszett. Jerikó városában megtalálta Zakeust, a gazdag embert, – a vámosok fejét. Aki „szerette volna látni és megismerni Jézust” (Lk 19, 3).   Zakeus ekkor még nem…