Vasárnapi útravaló

Vasárnap! (évközi 6. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki – „tanítványaira emelte tekintetét és megszólalt … „  (Lk  6, 20) Ma is szól hozzánk, amikor elmondja beszédét a boldogságokról… (Lk 6, 20-23). A nyolcról, – amit Lukács négybe sűrít össze. Számunkra nagyon fontos,…

Vasárnap! (évközi 5. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki ott és akkor Péternek mondta, – itt és most pedig Neked és nekem mondja: „Evezz a mélyre!” (Lk 5, 4) Vagyis: ismerj meg jobban engem. Ha megismertél, – jobban fogsz szeretni. Ha jobban szeretsz,…

Vasárnap! (évközi 4. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus, kinek szavai után a názáreti zsinagógában haragra gerjedtek, felvezették Őt „arra a hegyre, amelyen városuk épült, a szakadék szélére, hogy letaszítsák. De ő áthaladt közöttük, és eltávozott.” (Lk 4,30) Beszédét hallgatva nem tudták elfogadni az…

Vasárnap! (évközi 3. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus, akiben beteljesedtek a próféták jövendölései. Mikor már híre elterjedt és tanított a zsinagógákban, eljutott oda, ahol nevelkedett, – Názáretbe. Szombaton a zsinagógába ment és a szertartás részeként felolvastattak vele egy részt az Írásból. Amit választott,…

Vasárnap! (évközi 2. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki első csodájával „Kinyilatkoztatta dicsőségét, és tanítványai hittek benne.” (Jn 2, 11) A kánai menyegzőn Édesanyja kérésére a vizet borrá változtatta. Ezzel kinyilvánította isteni erejét. Azt, hogy segíteni akar az embereken, meg akarja őket menteni.…

Vasárnap! Urunk megkeresztelkedésének ünnepe

Az én Jézusom a Krisztus, aki beállt a bűnösök közé és megkeresztelkedett. „Miközben imádkozott, megnyílt az ég, és a Szentlélek leszállt rá látható alakban, mint egy galamb. Szózat is hallatszott az égből: Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik…

Vasárnap! Urunk megjelenése – Vízkereszt

Az én Jézusom a Krisztus, aki kinyilvánította magát a napkeleti bölcsek előtt, kik a Csillag nyomán eljutottak Betlehembe, és „ott látták a Gyermeket anyjával, Máriával.” (Mt 2, 11) Karácsonyra készülve mi is majdnem négy héten át „láttuk Csillagát!” Ez a…

Vasárnap! (a Szentcsalád, – Jézus, Mária és József ünnepe)

Az én Jézusom a Krisztus, – aki 12 éves korában elmaradt szüleitől, Amikor azok rátaláltak, nem értették szavait: „nekem Atyám dolgaiban kell lennem!” (Lk 2, 52) Egy család életében, nem mindig egyszerű tudomásul venni azt, hogy az ifjak akarják megfogalmazni…

Vasárnap! (advent 4. vas. C év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki oly csodálatos módon érkezett földünkre! Anyja, – Mária, hittel fogadta Gábor angyal szavában Isten üzenetét. Erzsébet pedig boldognak mondja érte: „Boldog vagy, aki hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked! (Lk 1,…

Vasárnap! (advent 3. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus kinek eljöveteléről a Keresztelő ezt mondta: „Én csak vízzel keresztellek titeket. De eljön majd, aki hatalmasabb, akinek saruszíját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel fog titeket megkeresztelni. (Lk 10, 16) Advent harmadik…