Vasárnapi útravaló

Vasárnap! (nagyböjt 5. vas.)

Az én Jézusom a Krisztus, kinek alakját a kereszteken a katolikus liturgia a mai vasárnaptól Nagypéntekig letakarja. Eltakarja az Ékkövet éppen azért, hogy amikor a nagypénteki szertartásban a diakónus behozza az Élet Fáját, – a hívek úgy pillanthassanak föl a…

Vasárnap! (nagyböjt 3. vas A év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki a szamariai asszonnyal beszélgetve mondja: „Elérkezik az óra, s már itt is van, amikor igazi imádók lélekben és igazságban imádják az Atyát. Mert az Atya ilyen imádókat akar.” (Jn 4, 23) Jézus a lényegre…

Vasárnap! (nagyböjt 2. vas. A év)

Az én Jézusom a Krisztus kinek színeváltozása örömmel és csodálattal töltötte el az apostolokat. A feladat, a küldetés nem csak feléjük hangzik, felénk is: „Ez az én szeretett Fiam, Őt hallgassátok!” (Mt 17, 5) Nagyböjtünk elején, – a múlt vasárnap,…

Vasárnap! (nagyböjt 1. vas. A év)

Az én Jézusom a Krisztus, – az Őt kísértő sátánnak mondja: „Írva van: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem mindazon igével, mely Isten szájából származik.” (Mt 4, 4) Jézusunknak egész élete, az Ő húsvétjára való készület volt. Amikor pedig a…

Vasárnap! (évközi 8. vas. A év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki Hegyi Beszédében mondta: „Ne aggódjatok hát a holnap miatt! A holnap majd gondoskodik magáról! Elég a mának a maga baja.” (Mt 6, 24) A Szentírás lapjait gyakrabban forgató ember, sokszor van vele úgy, hogy…

Vasárnap! (évközi 7. vas A év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki a hegyi beszédben, szinte értelmezhetetlent kér az Őt követőktől: „Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket, … hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak…” (Mt 5, 44-45) Annyian félreértelmezik ezt a részt, – a Szentírás…

Vasárnap! (évközi 6. vas. A év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki az Őt követőknek, hegyi beszédében ezt mondta: „Ne gondoljátok, hogy megszüntetni jöttem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem teljessé tenni.” (Mt 5, 17) Az értelmét használó ember, fel kell fedezze a…

Vasárnap! (évközi 5. vas A év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki abban az időben így szólt tanítványaihoz: „Úgy világítson a ti világosságtok az emberek előtt, hogy látva jótetteiteket, magasztalják mennyei Atyátokat!” (Mt 5, 16) Jézus a világ világosságának nevezi magát, ezzel azt mondja, hogy nemcsak…

Vasárnap! (évközi 4. vas A év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki látva a tömeget, felment a hegyre és tanította őket. Boldogságokról szólt és beszédét így fejezete be: „Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a mennyben a jutalmatok!” (Mt 5.12) Bármennyit is foglalkozunk a Nyolc Boldogság…

Vasárnap! (évközi 3. vas. A év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki meghívja Pétert, Andrást, Jakabot és Jánost, hogy kövessék Őt. Azok „azon nyomban otthagyták hálójukat és csatlakoztak hozzá.” (Mt 4, 20) Engem hogyan hívott meg az Úr? Hogyan hív meg minket ma is Jézus? Hogyan…