Vasárnapi útravaló

Vasárnap! (évközi 7. vas A év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki a hegyi beszédben, szinte értelmezhetetlent kér az Őt követőktől: „Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek benneteket, … hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak…” (Mt 5, 44-45) Annyian félreértelmezik ezt a részt, – a Szentírás…

Vasárnap! (évközi 6. vas. A év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki az Őt követőknek, hegyi beszédében ezt mondta: „Ne gondoljátok, hogy megszüntetni jöttem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem teljessé tenni.” (Mt 5, 17) Az értelmét használó ember, fel kell fedezze a…

Vasárnap! (évközi 5. vas A év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki abban az időben így szólt tanítványaihoz: „Úgy világítson a ti világosságtok az emberek előtt, hogy látva jótetteiteket, magasztalják mennyei Atyátokat!” (Mt 5, 16) Jézus a világ világosságának nevezi magát, ezzel azt mondja, hogy nemcsak…

Vasárnap! (évközi 4. vas A év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki látva a tömeget, felment a hegyre és tanította őket. Boldogságokról szólt és beszédét így fejezete be: „Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a mennyben a jutalmatok!” (Mt 5.12) Bármennyit is foglalkozunk a Nyolc Boldogság…

Vasárnap! (évközi 3. vas. A év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki meghívja Pétert, Andrást, Jakabot és Jánost, hogy kövessék Őt. Azok „azon nyomban otthagyták hálójukat és csatlakoztak hozzá.” (Mt 4, 20) Engem hogyan hívott meg az Úr? Hogyan hív meg minket ma is Jézus? Hogyan…

Vasárnap! – (évközi 2. vas. A év)

Az én Jézusom a Krisztus, akit a Keresztelő, – ott a Jordán partján, amikor elkezdte hirdetni Isten országának elérkeztét, a jelekből, – felismert. A Messiást, – az Isten Fiát! „Én láttam, és tanúskodom arról, hogy ő az Isten Fia!” (Jn…

Vasárnap! – Urunk megkeresztelkedésének ünnepe (A év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki a Jordán folyó partján megkeresztelkedett János keresztségével. Feljőve a vízből, hang hallatszott az égből: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik!” (Mt, 3, 17) Lélekben a Jordán folyó partjára vezet bennünket ez a…

VASÁRNAP! – Szűz Mária Isten Anyja főünnep, az Újesztendő első napja

Az én Jézusom a Krisztus, kinek születése után, „Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok elbeszélésén. Mária pedig szívébe véste szavaikat és gyakran elgondolkodott rajtuk.” (Lk 2, 18-19) Titkot ünnepel a katolikus hívő ember ezen az ünnepen. Ünnepli azt, hogy Szűz…

VASÁRNAP! – Urunk születése, Karácsony

Az én Jézusom, a Krisztus, – aki azon a titokzatos betlehemi éjszakán megszületett. „Mária megszülte elsőszülött fiát, bepólyálta és jászolba fektette, mert nem jutott nekik hely a szálláson.” Lk 2.7 Aki megtestesült Názáretben, a Szűz Szent Szíve alatt, amikor az…

2016 huszonnyolcadik adventi estje

„Az Isten szeretete abban nyilvánul meg bennünk, hogy az Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk. A szeretet nem abban áll, hogy mi szeretjük Istent, hanem hogy ő szeret minket, és elküldte a Fiát bűneinkért engesztelésül.” (1Jn 4,…