Vasárnap! (évközi 30. vas A év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki szerint a legfőbb parancshoz, – az Isten szeretetéhez, hangsúlyozottan hozzá tartozik az ember szeretete: „Szeresd felebarátodat, mint saját magadat!” (Mt 22, 39) Szavai félreérthetetlenek. Szeretnünk kell Istent és az embertársat is! Istent teljes szívünkből,…

Vasárnap! (évközi 29. vas A év)

Az én Jézusom a Krisztus, akihez a farizeusok tanítványaikon keresztül álnokul így szóltak: „Tudjuk, hogy igazat beszélsz, és az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, és nem vagy tekintettel az emberek személyére.” (Mt 22, 16) Hízelgő, bevezető szavaik mögé akarták…

Vasárnap! (évközi 28. vas A év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki az Isten országát ahhoz a királyi menyegzőhöz hasonlította, melyet a király, – fiának rendezett. (Mt 22, 1-14) Isten örök szeretetének, üdvözítő tervének történelmi megvalósulásáról szólt. Így világított rá arra, hogy az Úr lakomájának közössége…

Miben vehetünk példát Máriáról mi, modern nők?

 Egy korábbi bejegyzésben eltűnődtünk, mi lett volna az emberiséggel, ha Mária nem mond IGENT annak idején az Úrnak. Máriát követve mégiscsak oda jutunk, hogy nekünk mai nőknek is az a dolgunk, hogy nap mint nap IGENT mondjunk, akkor is, ha…

Szentírás: Isten szerelmes levele

Szeptemberben ünnepeljük évről évre Szentírás vasárnapját. Szent Jeromos írja: „Aki nem ismeri a Szentírást, nem ismeri Krisztust!” Szívbemarkoló, kemény szavak ezek, melyek talán lelkiismeretvizsgálatra ösztönöznek. Egyházunk minden évben megajándékoz bennünket ezzel az ünneppel, és feltehetjük magunkban a kérdést, vajon a…

A tánc (egy nászajándék)

Mintha álmodnék: Az idő újra a táncparkett mellé repít… Nézem, ahogy ők ketten táncolnak. A fiú forgatja a lányt, aki kecsesen időnként társa karjába simul, aztán váratlanul, kacéran szemébe néz. Máskor nagy lendülettel fordul meg a fiú körül. Sugárzik az…

A tékozló apa története

Minden reggel a legszebb ruháját veszi fel. Mondják, évek óta ezt teszi. Megdönti a szoba sarkában álló rozzant széket, odahúzza az ablak elé. Már látszik a döngölt földpadlón a szék nyoma, mert pontosan ugyanígy vonszolja maga mögött minden reggel, amint…

Vasárnap! (évközi 25. vas. A év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki érdekes dologra világít rá, – a felfogadott munkásokról szóló példabeszédében. (Mt 20, 1-16a) Rámutat arra, – mennyire kicsinyes tud lenni az emberi természet. Minden munkás, a megállapodás szerint kapta bérét… A gazda egyáltalán nem…

Vasárnap! (évközi 24. vas A év)

Az én Jézusom a Krisztus, kinek határozott és megfellebbezhetetlen parancsa így szól: „Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer hétszer!” (Mt 18, 22) – – kell megbocsátani annak, aki megbántott. Csak a megbocsátás lehet a helyes megoldás. Csak Isten segítségével tudunk…

Szent Mihály-ima a gonosz ellen

XIII. Leó pápa (1810-1903, 1878-tól pápa) éppen szentmiséjét fejezte be egy vatikáni kápolnában 1884. október 13-án. Már távozni készült, amikor hirtelen megállt az oltár lépcsőjénél. Mereven állt mintegy tíz percig, mint aki önkívületbe esett. Arca hamuszürke lett. Amikor végre megmozdult,…