Ádventi Lélektúra 2. PONT: MÁRIA

  „Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába… Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Veled van az Úr!… Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél… Gyermeket fogansz, fiút szülsz… A Szentlélek száll rád, s a Magasságbeli ereje borít be árnyékával… Mária így válaszolt:…

Ádventi Lélektúra 1. PONT: A CSEND

  “Nehéz elcsendesedni, de ezáltal az ember képes lesz arra, hogy hagyja magát Istentől vezettetni. A csöndből születik a csönd. A csöndes Isten által jutunk a csöndhöz. És akkor az embert állandó meglepetések érik az akkor keletkező világosság által.” (Robert…

Ádventi lélektúra – Arccal a világosság felé – útvonal

Idén nincsenek lelki napok, nincs közösségi ádventi készülődés. Nem szabad találkozni, gyülekezni, pedig jó volna kilépni kicsit a mindennapokból és ráhangolódni lelkileg az ádventre. A természetbe viszont kimehetünk, így talán egy lélektúra segíthet. Az elmélkedések, témák ismert atyáktól, szentektől származnak.…

Vasárnap van! (évközi 34. vas A év) KRISZTUS A MINDENSÉG KIRÁLYA, – főünnep!

Az én Jézusom a Krisztus, aki előtt a végső napon majd „Minden nemzet összesereglik, ő pedig elválasztja őket egymástól miként a pásztor elválasztja a juhokat a kosoktól. A juhokat a jobbjára állítja, a kosokat pedig a baljára.” (Mt 25, 32-33)…

Globális változások: valóban megkezdődött a hét pecsét feltörése?

Vajúdik a természet, elhatalmasodott a bűn, a hitetlenség, pusztítják az életet és a családot. Az idők jelei, az egyházatyák és a pápák figyelmeztetéseivel összhangban, a hét pecsét zűrzavaros időszakának közeledtére utalnak. Egy mélyen elkötelezett világi katolikus, a kanadai Mark Mallett…

Vasárnap van! (évközi 33. vas A év)

Az én Jézusom a Krisztus, kinek példabeszédében: „Egy ember egyszer idegenbe készült, ezért összehívta szolgáit és rájuk bízta vagyonát.” (Mt 25, 14) Az egyiknek öt, a másiknak kettő, a harmadiknak egy talentumot adott. Visszaérkezve számon kérte, mit tettek a rájuk…

Vasárnap van! (évközi 32. vas)

Az én Jézusom a Krisztus, aki ezen a vasárnapon arra biztat bennünket, hogy mint az Isten országába meghívottak, az okos szüzek példáját kövessük: „a szüzek mindnyájan fölébredtek, és felszították lámpásaikat.” (Mt 25,7) De csak az okosak lámpásaiban volt olaj. Ezt…

Vasárnap van! (Mindenszentek ünnepe)

Az én Jézusom a Krisztus, aki ott fenn a hegyen arról szólt, ami örök témája az embernek. A boldogságokról! Amiről pedig Jézus konkrétan beszélt, – a lelki szegények, a sírók, a szelídek és igazságra éhezők, az irgalmasok és békét teremtők,…

Angyalok és démonok

„Az angyalok valóban léteznek. Nemcsak a képzeletünkben vagy a mítoszainkban, nem csak a szimbólumaink között vagy kultúránkban. Éppen olyan valóságosak, mint a kutyánk, a nővérünk vagy az elektromos áram.” Gondolatok Peter Kreeft katolikus filozófus tanár, író könyve alapján A teológiának…

Vasárnap van! (évközi 30. vas A év)

Az én Jézusom a Krisztus, akitől a törvénytudó alattomos szándékkal kérdezte: „Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben? (Mt 22, 36) Pontos feleletet kap: az első és legfőbb parancs az Isten-szeretet parancsa. A második hasonló ehhez, – a felebarát szeretete.…