Vasárnap van! (évközi 3. vas A év)

Az én Jézusom a Krisztus, akiről a mai vasárnap örömhíre azt mondja, hogy Kafarnaumba érkezett azért, hogy Izaiás próféta róla mondott jövendölése megvalósuljon. És ott, – „Tanított a zsinagógákban, hirdette a mennyek országa örömhírét.” (Mt 4, 23)   A mennyek…

Vasárnap van!  (évközi 2. vas A év)

Az én Jézusom a Krisztus, akit a Keresztelő boldog örömmel mutatott be, mint Üdvözítőt. „Láttam és tanúskodom róla, hogy Ő az Isten Fia” (Jn 1, 34) Jézus nem a zsidók vezetői, nem az írástudók előtt mutatkozott be, hanem a bűnösök…

Vasárnap van! (évközi 1. vas A év) Urunk megkeresztelkedésének ünnepe

Az én Jézusom a Krisztus, aki mikor a Jordán folyónál megkeresztelkedett, számunkra alig érthető módon és mondattal oldotta fel a Keresztelő zavarát: „Illő, hogy mindent megtegyünk, ami elő van írva.” (Mt 3, 15) Más fordítás szerint, és most talán éppen…

Vasárnap van! Karácsony 2. vas A év.

Az én Jézusom a Krisztus, aki az Ige! Aki „az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt.” (Jn 1, 9-10)  …

Újév napja van! MÁRIA, – ISTEN ANYJA, ÜNNEPE!

Az én Jézusom a Krisztus, aki emberré lett értünk, megváltott minket. Kinek nevében kezdjük új esztendőnket. Kinek születését az angyalok hirdették, a pásztorok hírül adták. S mindezt Mária „szívébe véste és el-elgondolkodott rajta” (Lk 2, 19)   Évkezdet, – karácsony…