A Fény Útja

Ötödik stáció – Az emmauszi tanítványok fölismerik Jézust a kenyértörésben

  A belső szem megnyílása Méltó a Bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. „Ekkor megnyílt a szemük, és fölismerték, de ő eltűnt a szemük elől.” (vö. Lk 24,28-35) A húsvéti hit születésének pillanata…

Negyedik stáció – Jézus megjelenik az emmauszi tanítványoknak

Az érteni képes és Istenre figyelő szív útja Méltó a Bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. „És kezdve Mózesen és valamennyi prófétán, mindent megmagyarázott nekik, ami az Írásokban róla szólt.” (vö. Lk 24,13-27)…

Harmadik stáció – A föltámadt Krisztus megjelenik Magdolnának

A hit születése a hallás által Méltó a Bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. „Ekkor Jézus megszólította őt: »Mária!« Erre ő megfordult, és héberül így szólt: »Rabboni!« – ami annyit jelent: Mester.” (vö.…

Második stáció – A tanítványok látják az üres sírban hagyott lepleket

A hit születése a látás által – Méltó a Bárány, akit megöltek, – hogy övé legyen a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. „Simon Péter… látta a lepleket és a kendőt… Akkor bement a másik tanítvány is, aki először érkezett…

Első stáció – Jézus föltámad halottaiból

A nyitott sír tanúsága – Méltó a Bárány, akit megöltek, – hogy övé legyen a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. „A követ a sírtól elhengerítve találták. Amikor beléptek, nem látták az Úr Jézus testét.” (vö. Lk 24,1-11) A követ…

VIA LUCIS – Bevezető imádság

Előimádkozó: Urunk, Jézus Krisztus, aki azt mondottad: „Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága”, küldd el Szentlelkedet a te híveidnek, hogy akik veled járjuk az élet keresztútját, húsvéti megjelenéseid stációinál vigasztalást, erőt nyerhessünk, és megvilágosításodban…