Evangéliumok

Vasárnap! KRISZTUS, A MINDENSÉG KIRÁLYA! (főünnep)

Az én Jézusom a Krisztus, – „Abban az időben így szólt tanítványaihoz: Amikor az Emberfia eljön az ő dicsőségében, összes angyalának kíséretében, és helyet foglal dicsőséges trónusán, akkor minden nemzet összesereglik előtte…”  (Mt 25, 31) Mert Király Ő, aki Szent…

Vasárnap! (évközi 32. vas A év)

Az én Jézusom a Krisztus, – aki szól, és figyelmeztet: „Virrasszatok, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát!” (Mt 25, 13) Életünk minden pillanatában késznek kell legyünk arra, hogy az Úr, – „ajtónkon zörgethet!” Az értelmesnek teremtett lény,…

Vasárnap! (évközi 30. vas A év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki szerint a legfőbb parancshoz, – az Isten szeretetéhez, hangsúlyozottan hozzá tartozik az ember szeretete: „Szeresd felebarátodat, mint saját magadat!” (Mt 22, 39) Szavai félreérthetetlenek. Szeretnünk kell Istent és az embertársat is! Istent teljes szívünkből,…

Vasárnap! (évközi 29. vas A év)

Az én Jézusom a Krisztus, akihez a farizeusok tanítványaikon keresztül álnokul így szóltak: „Tudjuk, hogy igazat beszélsz, és az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, és nem vagy tekintettel az emberek személyére.” (Mt 22, 16) Hízelgő, bevezető szavaik mögé akarták…

Vasárnap! (évközi 28. vas A év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki az Isten országát ahhoz a királyi menyegzőhöz hasonlította, melyet a király, – fiának rendezett. (Mt 22, 1-14) Isten örök szeretetének, üdvözítő tervének történelmi megvalósulásáról szólt. Így világított rá arra, hogy az Úr lakomájának közössége…

Vasárnap! (évközi 25. vas. A év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki érdekes dologra világít rá, – a felfogadott munkásokról szóló példabeszédében. (Mt 20, 1-16a) Rámutat arra, – mennyire kicsinyes tud lenni az emberi természet. Minden munkás, a megállapodás szerint kapta bérét… A gazda egyáltalán nem…

Vasárnap! (évközi 24. vas A év)

Az én Jézusom a Krisztus, kinek határozott és megfellebbezhetetlen parancsa így szól: „Nem mondom, hogy hétszer, hanem hetvenszer hétszer!” (Mt 18, 22) – – kell megbocsátani annak, aki megbántott. Csak a megbocsátás lehet a helyes megoldás. Csak Isten segítségével tudunk…

Vasárnap! (évközi 21. vas. A év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki megkérdezte tanítványaitól: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?” (Mt 16, 13) Miért kellett ez a kérdés és erre a válasz? Hisz Ő mindig jól tudta, – kicsoda. Földi éltének minden pillanatában átélte, – gúnyt,…

Vasárnap! Urunk színeváltozásának ünnepe! (A év)

  Az én Jézusom a Krisztus, aki tudta, hogy övéinek mennyire szüksége van arra, hogy megmutassa nekik dicsőségét. Ezzel adott erőt már jó előre, a reá váró szenvedések elfogadására. „ Ott elváltozott előttük: az arca ragyogni kezdett, mint a nap,…

Vasárnap! (évközi 17. vas. A év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki elmondta nekünk a földbe rejtett kincsről és az igazgyöngyről szóló hasonlatát. (Mt 13, 44-46) Figyelmeztetve ezzel bennünket arra, hogy készek legyünk minden áldozat meghozatalára, ha felismertük a hitünk tanítása szerinti legnagyobb értéket. Sokan az…