Evangéliumok

2016 tizenkilencedik adventi estje

„Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába… Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Veled van az Úr!… Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél… Gyermeket fogansz, fiút szülsz… A Szentlélek száll rád, s a Magasságbeli ereje borít be árnyékával… Mária így válaszolt: Íme,…

2016 tizennyolcadik adventi estje

„Méltányos, hogy az Isten nektek, velünk együtt megnyugvást adjon, amikor Urunk, Jézus eljön hatalmas angyalseregével a mennyből, hogy dicsőségét megmutassa szentjeiben és csodálatos hatalmát híveiben.” (2 Tessz 1, 6. 7. 10) „Uram, Te fenn a fénylő magasságban élsz és uralkodol,…

2016 tizenhetedik adventi estje

„Tudom, milyen terveket gondoltam felőletek, mondja az Úr. Ezek a tervek a békére vonatkoznak, nem a pusztulásra, mert reménységgel teli jövőt szánok nektek. Ha kerestek, megtaláltok, föltéve, hogy szívetek mélyéből kerestek. “(Jer 29, 11. 13) “Zúg az adventi harangszó. Gyermekszemek…

Vasárnap! (advent 3. vas. A év – december 11.)

Az én Jézusom a Krisztus, akitől nekünk már nem kell kérdeznünk, hogy „Te vagy- e az, akinek el kell jönnie, vagy valaki mást várjunk?” (Mt 11, 2) Jóságáról, szeretetéről a megjövendölt messiási jelekről, – mi már felismertük Őt. Arról, hogy…