Vasárnapi útravaló

Vasárnap van! (nagyböjt 4. vas B év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki Nikodémussal  beszélgetve mondta: „Aki hisz Őbenne,  az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz,  az már ítéletet vont magára,  mert nem hitt Isten egyszülött Fiában.” (Jn 3, 18) A minden élők  megítéléséről beszél…

Vasárnap van! (nagyböjt 3. vas B év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki a törvény szerint,  – mint azt elénk tárja János az ő evangéliumában, – „A zsidók húsvétjának közeledtével  fölment Jeruzsálembe.” (Jn 2,13) A templomban tapasztalt látvány azt jelezte neki,  hogy a szent hely elveszítette szent…

Vasárnap van! (nagyböjt 2. vas B év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki három kiválasztott tanítvánnyal felment egy magas hegyre és „ Ott elváltozott előttük.  Ruhája, ragyogó fehér lett… „ (Mk 9, 2-3) A színeváltozás eseménye,  annak ragyogóan fehér fényessége Jézus mennyei Atyjának cselekedete. Nincs jelen a…

Vasárnap van!(nagyböjt 1. vas B év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki a pusztában való negyvennapos tartózkodásából visszatérve bátran hirdette: „ … közel van az Isten országa.  Térjetek meg … !” (Mk 1, 15) Az Isten országa üdvösséges rend,  amelyben helyreállnak kapcsolataink, Istennel, egymással és önmagunkkal.…

Vasárnap van! (advent 4. vas B év)

Az én Jézusom a Krisztus, akiről az angyal,  mikor megjövendöli Máriának, hogy gyermeke  születik, azt is hirdeti, – a Születendőről, – hogy nagy lesz. Megkapja Dávid király trónját, és úgy uralkodik.  „Uralmának soha nem lesz vége!” (Lk 1,33) Rendkívül figyelemre…

Vasárnap van! (advent 3. vas B év)

Az én Jézusom a Krisztus, akiről a Keresztelő, az őt kérdezőknek ezt mondja: „Köztetek áll az, akit nem ismertek!”  (Jn 1,26) Szavai a ma emberéhez is szólnak. Jézus ma is itt áll közöttünk! Ismerjük Őt? Ő, – meg akarja mutatni magát…

Vasárnap van! (advent 2. vas B év)

Az én Jézusom a Krisztus, kinek jövetele előtt a Keresztelő így szólított fel:  „Készítsétek el az Úr útját,  tegyétek egyenessé ösvényeit.” (Mk 1,3) Isten beavatkozott az emberi történelembe.  Ez a beavatkozás pedig  folytatódik ma is, – mindnyájunkban. Hozzánk való érkezését…

Vasárnap van! – Advent 1. vasárnapja B év

Az én Jézusom a Krisztus, aki így figyelmeztette övéit: „Vigyázzatok, legyetek éberek, mert nem tudjátok, mikor jön el az idő!” (Mk 13,33) Jézus arra hív minket, hogy éberen keressük, hogyan tehetjük jobbá, szebbé, – amíg arra időnk adatik, – a…

Vasárnap van! (évközi 34. vas A év) KRISZTUS A MINDENSÉG KIRÁLYA, – főünnep!

Az én Jézusom a Krisztus, aki előtt a végső napon majd „Minden nemzet összesereglik, ő pedig elválasztja őket egymástól miként a pásztor elválasztja a juhokat a kosoktól. A juhokat a jobbjára állítja, a kosokat pedig a baljára.” (Mt 25, 32-33)…

Vasárnap van! (évközi 33. vas A év)

Az én Jézusom a Krisztus, kinek példabeszédében: „Egy ember egyszer idegenbe készült, ezért összehívta szolgáit és rájuk bízta vagyonát.” (Mt 25, 14) Az egyiknek öt, a másiknak kettő, a harmadiknak egy talentumot adott. Visszaérkezve számon kérte, mit tettek a rájuk…