Vasárnap! (évközi 21. vas. A év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki megkérdezte tanítványaitól: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?” (Mt 16, 13) Miért kellett ez a kérdés és erre a válasz? Hisz Ő mindig jól tudta, – kicsoda. Földi éltének minden pillanatában átélte, – gúnyt,…

Vasárnap! Urunk színeváltozásának ünnepe! (A év)

  Az én Jézusom a Krisztus, aki tudta, hogy övéinek mennyire szüksége van arra, hogy megmutassa nekik dicsőségét. Ezzel adott erőt már jó előre, a reá váró szenvedések elfogadására. „ Ott elváltozott előttük: az arca ragyogni kezdett, mint a nap,…

Vasárnap! (évközi 17. vas. A év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki elmondta nekünk a földbe rejtett kincsről és az igazgyöngyről szóló hasonlatát. (Mt 13, 44-46) Figyelmeztetve ezzel bennünket arra, hogy készek legyünk minden áldozat meghozatalára, ha felismertük a hitünk tanítása szerinti legnagyobb értéket. Sokan az…

Vasárnap! (évközi 12. A év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki tanítványait szétküldve a világba, – utasításokkal látta el. „Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, a lelket azonban nem tudják megölni! Inkább attól féljetek, aki a kárhozatba vetve a testet is, a lelket is…

VASÁRNAP! – ÚRNAPJA: KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE! (főünnep A év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki a szavain vitázó zsidóknak határozottan kijelenti: „Az én testem valóban étel és az én vérem valóban ital.” (Jn 6, 55) Aki visszautasítja ezt a táplálékot, az örök életet utasítja vissza. Mert az Ő Teste…

Vasárnap! (húsvét 5. vas A év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki nekünk úgy mutatja be önmagát, mint aki helyet készít számunkra. „Elmegyek és helyet készítek nektek.” (Jn 14,3) Nem kevesebbről van szó, mint hogy a bűn által megtépázott embert megtisztítja és meggyógyítja, – fényruhába öltözteti.…

Vasárnap! (Húsvét 3. vasárnapja A év)

Az én Jézusom a Krisztus, – aki él! Életet ad nekünk! Feltámadván, feltárta az emmauszi két reményt vesztett tanítványnak a róla szóló jövendölések igazi értelmét. (Lk 24, 13-35) Történetükben, – akár rácsodálkozva is, – saját életünkre kell ismerjünk. Egész életünk,…

Húsvétvasárnap! KRISZTUS halálból való FELTÁMADÁSA, AZ ÜNNEPEK ÜNNEPE!

Az én Jézusom a Krisztus, feltámadt halottaiból! Az istengyilkos dráma péntekjén, amikor minden bevégeztetett, a százados hitvallása már belehasított a sötétségbe! „Ez valóban az Isten Fia volt!” (Mt 27,54) A szombati nap folyamán azt érezhettük, Istenünk távol van, hallgat, –…

Vasárnap! (Virágvasárnap, az Úr szenvedésének vasárnapja A év)

Az én Jézusom a Krisztus, kinek Jeruzsálembe való bevonulására emlékezünk ezen a vasárnapon. Pálmaágat lengetve köszönti Őt a nép: „Áldott, aki jön az Úr nevében! Hozsanna a magasságban!” (Mt 21, 9) Szépséges és mély gondolatokkal teli Nagyhetünk első napja ez.…

Vasárnap! (nagyböjt 5. vas.)

Az én Jézusom a Krisztus, kinek alakját a kereszteken a katolikus liturgia a mai vasárnaptól Nagypéntekig letakarja. Eltakarja az Ékkövet éppen azért, hogy amikor a nagypénteki szertartásban a diakónus behozza az Élet Fáját, – a hívek úgy pillanthassanak föl a…