2016 huszonkettedik adventi estje

„József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet Máriát, hiszen a benne fogant élet a Szentlélektől van! Fiút szül, akit Jézusnak nevezel el, mert ő szabadítja meg népét bűneitől.” (Mt 1, 20-21) SZENT JÓSEFRÜL Szent Jósef éltünk formája, Jó erkölcsök…

2016 huszonegyedik adventi estje

„Nem veszti el Júda a fejedelmi pálcát, sem utóda a vezérséget, míg el nem jön az Elküldendő, akire várakoznak a népek.” (Ter 49, 10) Adventi várakozás (részletek) Most, hogy az idő ünnepre fordul lassan ebben a furcsa, adventi hangulatban valahogy…

2016 huszadik adventi estje

„Várjuk az Üdvözítőt, Urunkat, Jézus Krisztust. Ő azzal az erővel, amellyel mindent hatalma alá vethet, átalakítja gyarló testünket, és hasonlóvá teszi megdicsőült testéhez.” (Fil 3, 20b-21) VÉGTELEN Kutatom lényed, keresem az arcod, formálom emberarcúvá a mindenséget. Fogódznék, karom Feléd réved,…

2016 tizenkilencedik adventi estje

„Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába… Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Veled van az Úr!… Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél… Gyermeket fogansz, fiút szülsz… A Szentlélek száll rád, s a Magasságbeli ereje borít be árnyékával… Mária így válaszolt: Íme,…

2016 tizennyolcadik adventi estje

„Méltányos, hogy az Isten nektek, velünk együtt megnyugvást adjon, amikor Urunk, Jézus eljön hatalmas angyalseregével a mennyből, hogy dicsőségét megmutassa szentjeiben és csodálatos hatalmát híveiben.” (2 Tessz 1, 6. 7. 10) „Uram, Te fenn a fénylő magasságban élsz és uralkodol,…

2016 tizenhetedik adventi estje

„Tudom, milyen terveket gondoltam felőletek, mondja az Úr. Ezek a tervek a békére vonatkoznak, nem a pusztulásra, mert reménységgel teli jövőt szánok nektek. Ha kerestek, megtaláltok, föltéve, hogy szívetek mélyéből kerestek. “(Jer 29, 11. 13) “Zúg az adventi harangszó. Gyermekszemek…

Vasárnap! (advent 3. vas. A év – december 11.)

Az én Jézusom a Krisztus, akitől nekünk már nem kell kérdeznünk, hogy „Te vagy- e az, akinek el kell jönnie, vagy valaki mást várjunk?” (Mt 11, 2) Jóságáról, szeretetéről a megjövendölt messiási jelekről, – mi már felismertük Őt. Arról, hogy…