tr1n1ty
440 Cikkek0 Comments

Miként a pocsolya vizében, úgy az én tökéletlenségemen is csak megpróbál visszatükröződni a tiszta Ég. Adom tovább, amit kapok, - legyen a lelkek gyógyulására, megnyugvására, emelkedésére- de legfőképp Isten dicsőségére, aki mindannyiunkat még mindig végtelen szeretettel vár. A Lámpagyújtogató oldal a lelki élethez kíván hozzájárulni, versekkel, keresztény írásokkal, képekkel, imákkal, a szentek bölcsességeivel, mai cikkek, könyvek, filmek ajánlójával és minden olyan dologgal, ami megosztható és elvezet a mi Urunkhoz a Jézus Krisztushoz. A bejegyzésekben a tiszta lelkiség és a hagyományos katolikus út meghatározó vonal szeretne lenni. A képek nagy része saját fotó, az átvett írások, képek forrását az oldal alja jelzi, minden egyéb szabadon osztható, terjeszthető, amennyiben a cél az üdvösséget szolgálja. Szeretettel: Szeder Bernadett

KÖNYV: Robert Sarah: A csönd ereje

“A szeretet csöndből születik.” – olvashatjuk a kötetben.   Robert Sarah bíboros arra vállalkozott, hogy e könyv lapjain fennkölt szavait a csöndnek szentelje, útmutatót nyújtva szerzeteseknek és laikusoknak egyaránt. A 365 elmélkedést egy rendhagyó beszélgetés követi dom Dysmas de Lassusszal,…

December 24.
"A szeretet csöndből születik." (Rober Sarah bíboros)
December 23.
"Jézus egy békés, csendes éjszakán jön a földre, amikor az emberiség alszik. Csak a pásztorok virrasztanak. Születését magány és csönd veszi körül. Harminc éven át senki nem hallgatja őt. Názáretben lakik nagy egyszerűségben, elmerülve a csöndben, Józsefnek az ácsnak az…
December 22.
"Isten előtt, az Ő csöndje előtt minden eltűnik. Az apostolok és még az evangelisták is semmivé válnak az ég csöndje előtt. Az Evangélium a legszebb zaj a földön, de az Örökkévaló nagy csöndjével szembesülve egyszerű hang marad, bármilyen fenséges és…
December 21.
"A legsötétebb éjszakában Isten csöndben működik. Be kell lépnünk Isten idejébe és abba a nagy csöndbe, amely a szeretet, a bizalom és a teljes ráhagyatkozás csöndje. Sose feledjük, hogy a csöndes imádság a legerősebb és legbiztosabb tett a rossz elleni…
December 20.
"Mária annyira csöndes, hogy az evangelisták keveset beszélnek Isten anyjáról. Őt teljesen lefoglalta a szemlélődés, az imádás és az imádság. Elrejtőzik Fiában és csak a Fiáért létezik. Eltűnik a Fiában. " Robert Sarah bíboros
December 19.
"Ha a magányban és a csöndben távol tartjuk magunkat a zajtól és a könnyed szórakozástól, ha az az egyetlen gondunk, hogyan közvetítsük Isten akaratát, akkor megadatik nekünk, hogy Isten szemével lássunk, és úgy nevezzük meg a valóságot, ahogy Ő látja…
December 18.
"Csönd nélkül Isten eltűnik a zajban, és ez a zaj egyre gyötrőbb lesz, mert Isten távol van. Ha a világ nem fedezi fel újra a csöndet, elveszik, elmerül a semmiben. " Rober Sarah bíboros
December 17.
"A szeretet csöndje annak az embernek a beteljesedése és megérkezése, aki a csöndnek adta az első helyet az életében. A szeretet csöndje szép jutalom lesz, amikor az ember eljut addig, hogy elhallgattatja a szívében lévő ellenérzéseket, szenvedélyeket és haragot." Robert…
December 16.
"Az elmélkedés alatt csöndben elképzeljük Jézus konkrét, mindennapi életét. Nem egy történelmi eseményre emlékszünk, hanem megpróbáljuk Isten Fiát csöndben behívni a szívünkbe. Ekkor fontos, hogy az Úr csöndjében tartsuk magunkat, hogy Ő alkalmasnak találhasson minket, és bevezethessen a belső világ…