Hálazsoltár

Uram, hálát kell adnom Neked. Hálát kell adnom mindenért, ami oly sokszor természetes, és mivel…

Ima az Istentől távol élőkért

Szeresd, Uram, azokat, akik téged nem szeretnek, fogadd be azokat, akik nem zörgetnek isteni ajtódon!…

Szabó Ferenc SJ: TE DEUM

,,Áldjátok az Urat, mert jó dalolni Istenünknek mert örvendetes dicséretét ünnepelni.” 146. zsoltár Most hallgassanak…

Békesség e háznak! – A házszentelés hagyományáról

Fehérváry Jákó bencés szerzetes, teológus írása a házszentelés hagyományáról. Forrás: magyarkurir.hu „Békesség e háznak! És…

7 fogadalom ötlet, ami közelebb vihet Istenhez

Előttünk áll egy új év, új lehetőségekkel. Legyünk más emberek jövő ilyenkorra. Az egyéb fogadalmak…

Bízd Újra Életed Krisztusra – de hogyan?

Körbejárja az internet oldalait a BÚÉK köszöntés keresztény verziója is. Bízd Újra Életed Krisztusra. A sok…

Weöres Sándor: A jóságról

Részlet a Teljesség felé c. műből “Ne kívánd senki szeretetét. Ne utasítsd el senki szeretetét.…

Karácsonykor megszületett a szívemben a kis Jézus. Elmúlt karácsony – most mit csináljak Vele?

Tanúságtétel a bennünk élő Krisztusról. Amikor egy átimádkozott, megpróbáltatásokban átélt és végül elcsendesült ádvent után…

“Másik úton”- Merre induljunk az újévben?

“Mivel (a bölcsek) álomban megintettek, hogy Heródeshez vissza ne menjenek, más úton tértek vissza hazájukba.”…

Téged, Isten, dicsérünk (TE DEUM)

A Gloria mellett az őskeresztény lelkiség másik nagy alkotása a “Téged, Isten, dicsérünk” (Te Deum) himnusz.…

Hálaima

Köszönöm, Uram, a végtelenbe nyíló hajnalokat, melyek Hozzád és az emberekhez vezetnek. Köszönöm a fényeket…

A SZENTELTVÍZ EREJE

“Hints meg engem izsóppal és én tiszta lélek leszek” (Zsolt 50,9)   KATOLIKUS LÉLEK! Ne nézz…

„Ne nyugtalankodjék szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek.”

(Jn 14,1)

Imádkozzunk

Felséges Urunk, Istenünk, aki hatalmaddal megszabtad az időket és a korszakokat, és végtelen jóságodban és könyörületedben arra méltattál minket, hogy belépjünk a Te jóságod új esztendejébe, áldd meg, azt, és őrizz meg minket békességben.

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Amen.

Címkék

KÖVESSE A LÁMPAGYÚJTOGATÓT INSTAGRAMON @LAMPAGYUJTOGATO