Vasárnapi útravaló

Vasárnap! (évközi 18. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki a példabeszédbeli gazdag emberről szólva elmondja, mit kérdez majd tőle Isten a halála pillanatában: „Kié lesz mindaz, amit szereztél?” (Lk 12, 20) Rávilágít ezzel arra, hogy az anyagi javak iránti vágy mennyire káros az…

Vasárnap! (évk. 16. vas.)

Az Úr nem szokott délben megjelenni, hanem inkább éjjel, hajnalban, vagy estefelé. Nem mintha a nap közepén nem tudna kegyelmet adni, inkább az ember miatt, aki a déli hőségben könnyen elcsügged, illetve lázas aktivizmusba öli meg nem oldott életének problémáit.…

Vasárnap! (évk. 15. vas.)

“Aki – mint a törvénytudó a mai Evangéliumban – mindenre egyetemes szabályt és különféle paragrafusokat keres, az nem képes találkozni saját magával, a másik emberrel és Istennel sem, annak kicsúszik az élet a keze közül. Ezért hoz fel Jézus példának…

Vasárnap! (évközi 14. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki miután kiválasztotta apostolait, még választ hetvenkét tanítványt, és kettesével küldi őket, hogy vigyék mindenfelé  Örömhírét. „… és hirdessék: Elérkezett hozzátok az Isten országa!” (Lk 10, 9) Az evangélium minden népnek van címezve. Hirdetésére az…

Vasárnap! (évközi 13. vas)

Az én Jézusom a Krisztus, aki Jeruzsálem felé menve többeket megszólított: Kövess engem! Azt is mondta: „Menj, és hirdesd az Isten országát!” (Lk 9, 60) A jézusi felszólítás nem tűr semmiféle kifogást, halasztást. Az ember pedig oly könnyen belesüpped életének…

ÚRNAPJA, Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepe!

Az én Jézusom a Krisztus, aki meghagyta tanítványainak, – telepítsék le az Őt követő tömeget. Sőt felszólítja őket: „Ti adjatok nekik enni!” (Lk 9, 13) Jól ismert a történet. Mindegyik evangélium elmondja. Úrnapján különösképpen is meg kell látnunk benne magunkat,…

SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA!

Az én Jézusom a Krisztus, aki búcsúbeszédében így szólt tanítványaihoz: „Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek.” (Jn 16, 12) A teljes igazság lényeges része, hogy Krisztus által juthatunk el a mennyei Atyához, aki az örök életben…

PÜNKÖSDVASÁRNAP!

Az én Jézusom a Krisztus, aki búcsúbeszédében ezt mondta övéinek: „ … a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít titeket mindenre.” (Jn 14, 26)   Pünkösd vasárnapja teljessé teszi a húsvéti időszakot. Arra hív minket,…

Vasárnap! (húsvét 6. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki saját békéjét ajándékozza nekünk és nem a világnak érdek szőtte békéjét, amikor így szól tanítványaihoz: „Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek.” (Jn 14,27) Ennek a békének semmi köze sincs a nagyhatalmak háborúval…

Vasárnap! (húsvét 5. vasárnapja C év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki alig néhány órával elfogatása előtt, az Utolsó Vacsora befejezése előtt, mintegy végrendeletéül jelentette ki: „Arról tudják majd meg, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.” (Jn 13,35)   A jézusi szeretet nagyon konkrét.…