Vasárnapi útravaló

Vasárnap van! (nagyböjt 5. vas B év)

Az én Jézusom a Krisztus megpróbálja elmondani, hogy mi fog történni vele néhány nap múlva.  Lelke halála előtt megrendül, de kimondja,  hogy az élethez való ragaszkodásnál fontosabb az,  hogy halálig engedelmeskedjen Atyjának. Nagyon furcsa mondattal akarja rávezetni őket, ennek igazságára: „Aki…

Vasárnap van! (nagyböjt 4. vas B év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki Nikodémussal  beszélgetve mondta: „Aki hisz Őbenne,  az nem esik ítélet alá, de aki nem hisz,  az már ítéletet vont magára,  mert nem hitt Isten egyszülött Fiában.” (Jn 3, 18) A minden élők  megítéléséről beszél…

Vasárnap van! (nagyböjt 3. vas B év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki a törvény szerint,  – mint azt elénk tárja János az ő evangéliumában, – „A zsidók húsvétjának közeledtével  fölment Jeruzsálembe.” (Jn 2,13) A templomban tapasztalt látvány azt jelezte neki,  hogy a szent hely elveszítette szent…

Vasárnap van! (nagyböjt 2. vas B év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki három kiválasztott tanítvánnyal felment egy magas hegyre és „ Ott elváltozott előttük.  Ruhája, ragyogó fehér lett… „ (Mk 9, 2-3) A színeváltozás eseménye,  annak ragyogóan fehér fényessége Jézus mennyei Atyjának cselekedete. Nincs jelen a…

Vasárnap van!(nagyböjt 1. vas B év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki a pusztában való negyvennapos tartózkodásából visszatérve bátran hirdette: „ … közel van az Isten országa.  Térjetek meg … !” (Mk 1, 15) Az Isten országa üdvösséges rend,  amelyben helyreállnak kapcsolataink, Istennel, egymással és önmagunkkal.…

Vasárnap van! (advent 4. vas B év)

Az én Jézusom a Krisztus, akiről az angyal,  mikor megjövendöli Máriának, hogy gyermeke  születik, azt is hirdeti, – a Születendőről, – hogy nagy lesz. Megkapja Dávid király trónját, és úgy uralkodik.  „Uralmának soha nem lesz vége!” (Lk 1,33) Rendkívül figyelemre…

Vasárnap van! (advent 3. vas B év)

Az én Jézusom a Krisztus, akiről a Keresztelő, az őt kérdezőknek ezt mondja: „Köztetek áll az, akit nem ismertek!”  (Jn 1,26) Szavai a ma emberéhez is szólnak. Jézus ma is itt áll közöttünk! Ismerjük Őt? Ő, – meg akarja mutatni magát…

Vasárnap van! (advent 2. vas B év)

Az én Jézusom a Krisztus, kinek jövetele előtt a Keresztelő így szólított fel:  „Készítsétek el az Úr útját,  tegyétek egyenessé ösvényeit.” (Mk 1,3) Isten beavatkozott az emberi történelembe.  Ez a beavatkozás pedig  folytatódik ma is, – mindnyájunkban. Hozzánk való érkezését…

Vasárnap van! – Advent 1. vasárnapja B év

Az én Jézusom a Krisztus, aki így figyelmeztette övéit: „Vigyázzatok, legyetek éberek, mert nem tudjátok, mikor jön el az idő!” (Mk 13,33) Jézus arra hív minket, hogy éberen keressük, hogyan tehetjük jobbá, szebbé, – amíg arra időnk adatik, – a…

Vasárnap van! (évközi 34. vas A év) KRISZTUS A MINDENSÉG KIRÁLYA, – főünnep!

Az én Jézusom a Krisztus, aki előtt a végső napon majd „Minden nemzet összesereglik, ő pedig elválasztja őket egymástól miként a pásztor elválasztja a juhokat a kosoktól. A juhokat a jobbjára állítja, a kosokat pedig a baljára.” (Mt 25, 32-33)…