Vasárnapi útravaló

Vasárnap van! (advent 1. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki apostolainak egykor a világ végéről beszélt. Elmondta nekik, hogy amikor majd hamis próféták jelennek meg, amikor háborúk, éhínségek és földrengések jönnek, amikor üldöztetések történnek, amikor kihűl a keresztényekben a szeretet és erősödik a világban…

Vasárnap van! – évközi 34. vas B év – Krisztus, a Mindenség Királya! (főünnep)

Az én Jézusom a Krisztus, aki kétezer évvel ezelőtt, Pilátus palotájában, – amikor a helytartó megkérdezi Tőle, hogy király-e, határozottan visszakérdez: „Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam?” (Jn 18, 34) Megengedi Pilátusnak, hogy királynak nézze Őt, – mert…

Vasárnap van! (évközi 33. vas B év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki a 33. évközi vasárnapon, – az Egyház által választott evangéliumi részletben, – szinte Tőle egészen szokatlan módon válaszol a kérdést hozzá intéző apostolainak. A kérdésük a végső időkről, a világ utolsó napjairól szól. „Azt…

Vasárnap van! (évközi 32. vas B év)

Az én Jézusom a Krisztus, elmondta véleményét az írástudókról és ezzel együtt azokról, akik gőgből és hiúságból a főhelyekre törekszenek. S közben „nagyokat” imádkoznak. Elítélte a vallásosságukban külsőségekre törekvőket és megjegyezte: mennyivel lesz szigorúbb az ítélet, mely rájuk vár: „Keményebb…

Vasárnap van! (húsvét 4. vas B év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki amikor arról beszél, hogy ő, mint jó pásztorunk vezet minket, akkor kijelenti: „Ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek engem…” (Jn 10, 14) Olyan jó ennek az ismeretnek fényében élni életünket! De mi is ez…

Vasárnap van! (Húsvét 3. vasárnapja B év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki megjelent tanítványainak körében, éppen akkor amikor az Emmauszból visszatért két tanítvány az ott történtekről beszámolt. Megmutatta nekik sebeit. Bizonyította nekik, hogy mindennek így kellett történnie, mert mindez meg volt írva róla Mózesnél, a prófétáknál…

Vasárnap van! Húsvét 2. vasárnapja! Az Isteni Irgalmasság vasárnapja!

Az én Jézusom a Krisztus, aki nyolc nappal feltámadása után ismét megjelent apostolainak. Akkor már jelen volt Tamás apostol is. Feléje fordulva mondta Jézus: „Nyújtsd ide az ujjadat és nézd kezemet! Nyújtsd ki a kezedet és tedd oldalamba! S ne…

HÚSVÉT VASÁRNAP! Urunk feltámadásának főünnepe!

Az én Jézusom a Krisztus, aki éppen ennek a főünnepnek evangéliumában, nem tesz semmit, nem szól semmit, – mintha nem is lenne jelen. Az evangélista, Szent János apostol, – ő ért oda hamarabb a Sírhoz, – de Péter apostol után…

Vasárnap van! (Urunk szenvedésének vasárnapja, Virágvasárnap – B év)

Az én Jézusom a Krisztus, akit azon az első Virágvasárnapon hozsannázó tömeg köszöntött, hogy azután néhány nap múltán „feszítsd meg!”- et ordítva, – Rá halált követeljen: „Pilátus ismét megkérdezte: Mit csináljak hát azzal az emberrel, akit ti a zsidók királyának…

Vasárnap van! (nagyböjt 5. vas B év)

Az én Jézusom a Krisztus megpróbálja elmondani, hogy mi fog történni vele néhány nap múlva.  Lelke halála előtt megrendül, de kimondja,  hogy az élethez való ragaszkodásnál fontosabb az,  hogy halálig engedelmeskedjen Atyjának. Nagyon furcsa mondattal akarja rávezetni őket, ennek igazságára: „Aki…