Vasárnap van! (húsvét 4. vas B év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki amikor arról beszél, hogy ő, mint jó pásztorunk vezet minket, akkor kijelenti: „Ismerem enyéimet, és enyéim is ismernek engem…” (Jn 10, 14) Olyan jó ennek az ismeretnek fényében élni életünket! De mi is ez…

Vasárnap van! (Urunk szenvedésének vasárnapja, Virágvasárnap – B év)

Az én Jézusom a Krisztus, akit azon az első Virágvasárnapon hozsannázó tömeg köszöntött, hogy azután néhány nap múltán „feszítsd meg!”- et ordítva, – Rá halált követeljen: „Pilátus ismét megkérdezte: Mit csináljak hát azzal az emberrel, akit ti a zsidók királyának…

Vasárnap van! (évközi 30. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki példabeszédében két emberről beszél. Mi most arról gondolkodjunk, mennyiben is hasonlítunk az egyikre. Aki azt mondja magáról: „Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember. „ (Lk 18, 11) Saját…

Vasárnap! (évközi 5. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki ott és akkor Péternek mondta, – itt és most pedig Neked és nekem mondja: „Evezz a mélyre!” (Lk 5, 4) Vagyis: ismerj meg jobban engem. Ha megismertél, – jobban fogsz szeretni. Ha jobban szeretsz,…

KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE: ÚRNAPJA!

Az én Jézusom a Krisztus, aki köztünk van, mert minden szentmisében földre száll és vándorlásunk társa lesz. Azon az „első” vacsorán apostolainak, testét és vérét adta: „Vegyétek, ez az én testem, … ez az én vérem” (Mk 14, 22-24) Feláldozott…

SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA

  Az én Jézusom a Krisztus, aki tanítványait tanítani és keresztelni küldi, „az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevére!” (Mt 28, 19) E szavak pedig azt mutatják, hogy az Egyház már egészen a kezdetektől fogva vallotta a Szentháromság titkát.…

PÜNKÖSDVASÁRNAP!

Az én Jézusom a Krisztus, kinek megváltói tevékenységének koronája, a Szentlélek eljövetele. Így vigasztalta apostolait amikor látta, hogy az elválás szomorúsága tölti be lelküket: „Jobb nektek, ha elmegyek, mert ha nem megyek el, akkor nem jön el hozzátok a Vigasztaló.…

VIRÁGVASÁRNAP! Az Úr szenvedésének vasárnapja

Az én Jézusom a Krisztus, aki „ kiüresítette magát, … engedelmes lett értünk mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott néki, amely fölötte áll minden névnek.” (Fil 2,8-9) A virágvasárnapi szentleckében és az evangélium (passió) előtti…

Vasárnap! (évközi 4. vas B év)

Az én Jézusom a Krisztus szombaton, Kafarnaum városában, – úgy tanított, „mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók.” (Mk 1, 21) Nem csak ott és nem csak szombaton. Tanított. Itt arról nincs szó, – mit tanított. Csak…

Vasárnap! (évközi 3. vas B év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki Galileába menve, – „hirdette az Isten evangéliumát: „Betelt az idő, közel van az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban.” (Mk, 1, 14-15) Az első szavak! Mint az Őrá várakozók szívét eltöltő Örömhír…