AZ IMÁDKOZÓ FÉRJ

E feleséged olyan, akár egy kert. Gondozásra van szüksége, hogy megfelelő állapotban maradjon. A virágokat is öntözni kell, hogy szépen kinyíljanak. Kerítést kell építeni a szép kert köré. Ne vess a kerítésen kívülre, légy hű. Irtsd a kártevőket, a gazt…

Az imádság művészetének nyitja

Írta: Anthony de Melo Valamikor, még szerzetesi életem kezdetén, abban a különleges szerencsében volt részem, hogy lelkigyakorlatot végezhettem egy kiváló ember, Rev. Jose Calveras vezetésével, akiről az a hír járta, hogy a lelkigyakorlat alatt megtanítja az embereket imádkozni. Ismertem olyan…

SEGÍTSÉG, ÉN NEM TUDOK IMÁDKOZNI!

(777blog.hu) Mennyire sokszor érezzük, mondjuk, látjuk ezt magunkkal vagy másokkal kapcsolatban! Hányszor kell egy nap imádkozni? Hány percig? Mit mondjak? Üljek, álljak, térdeljek? Egyedül, a párommal, közösségben, templomban? Valószínűleg egyik kérdésre sincs rossz válasz: ha imádkozunk, és mi annak szánjuk,…

A Jézus ima és a keleti szerzetesség

Zsúfolásig megtöltötték a budapesti Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola nagyelőadóját 2015. február 7-én azok a szerzetesek és világi hívek, akik A Jézus-ima és a keleti szerzetesség – Imaélet a monostorban és azon kívül címmel megrendezett konferenciára érkeztek. Ekkora érdeklődésre talán maguk…

A KÖTÖTT IMÁK (NEM?) CSAK AZ ÖREGEKNEK VALÓK…

Téglásy Nóra, 777blog Rózsafüzér – a legjobb példa, talán a legtöbb kritikát kapó ima, de minden szenthez szóló vagy más kötött ima is elvesztette népszerűségét (ha egyáltalán valaha volt neki). Ezt csak az öregek és az apácák mormolják… Mi értelme…

A Jézus-ima

Azok számára, akik olvasták A zarándok elbeszéléseit, ismerősen cseng a Jézus-ima kifejezés. Ez egy állandóan ismételt, rövid ima, amely így hangzik: „Uram, Jézus Krisztus, Isten Fia, könyörülj rajtam, bűnösön!” A zarándok elbeszélései egy ember története, aki meg akarta tanulni a…

Barsi Balázs atya a zsolozsmázásról

Kedves Testvérem! Mielőtt elkezded a zsolozsmaimádságot, szeretném, ha három fontos dolognak mindenképpen a tudatában lennél. Az első, hogy a zsolozsma a keresztény imádság igazi iskolája. Tanulhatunk különböző imaszövegeket és imamódokat, de a krisztusi imádság lelkületét és anyanyelvét azzal sajátítjuk el…

Öt perc lelkiélet: az imádság fajtáiról

Patsch Ferenc írása a jezsuita blogról Az evangéliumban időnként arról olvasunk, hogy Jézus elhívja tanítványait egy magányos helyre. Mit akar ott velük? Leggyakrabban – ha jól olvasom a vonatkozó szöveghelyeket (vö. Mt 3,14; Mk 6,31 stb.) – egyrészt azt, hogy…