Család

Szent II. János Pál pápa: Hála neked nő

Szent II. János Pál pápa nőkhöz intézett gondolatai annak az édesanyának a képével, akiről valóban példát vehetünk. “Hála neked, nő, aki édesanya vagy, aki egyedülállóan örömteli és fájdalmas tapasztalattal anyaöllé leszel az ember számára; aki a világra jövő gyermek számára…

„Saját képmására teremtette – férfinak és nőnek teremtette őket”

A halál kultúrájának új eleme: a gender-ideológia Dr. Roska Péter atya előadása  A Szentatya karácsonykor arra hívta fel a figyelmet, hogy meg kell védeni az embert attól, hogy tönkretegye saját magát, és egy sajátos kifejezés, a ’gender’ szó veszélyes félreértelmezése…

Aranyszájú Szent János házassági intelmei férfiaknak

Szeresd feleségedet nem annyira önmagáért, hanem inkább Krisztusért. (…) Tisztában vagyok vele, hogy sok ember azt gondolja, hogy nevetséges az, hogy ilyen tanácsot adok; de ha hallgatsz rám, meg fogod érteni a józan életstílus előnyeit, ahogy egyre több idő telik…

Házasság és Eucharisztia

Hogyan kapcsolódhat házasságunk az Eucharisztiához? A házassági szövetséget Krisztus a szentség rangjára emelte. A házasság szentségét a házastársak egymásnak szolgáltatják ki, a kölcsönös önátadás által. Az Eucharisztiában ugyanezt az önátadást fedezhetjük fel. Jézus nekünk adja magát és nem fél ránk…

A férfi érzelmi élete a házasságban

Férfi és nő különböznek egymástól. Segít egymás szeretetében és elfogadásában, ha megértik a különbözőségüket, annak okait. Székely János atya lelkigyakorlatos elmélkedéseiből a házasságról A férfi számára nagy tanulás a nő érzéseit, hullámzását megérteni, elfogadni, megszeretni. A nő számára pedig nagy…

Felelős vagyok a társam lelki üdvéért

A MEGBOCSÁTÁS ÚTJA – Tanúságtétel Vallásosan neveltek, de fiatalkoromban abbahagytam a templomba járást. Ebben az időszakban mentem hozzá Ádámhoz, akivel a hagyomány miatt egyházi esküvőnk volt, de a hit akkoriban nem játszott szerepet a házasságunkban. Már házas voltam, amikor felnőttként…

„Életszentségem eszköze, üdvözlégy!”

TÖKÉLETLENEK – Tanúságtétel Együtt kell élnem a házastársam és a saját tökéletlenségemmel. Ehhez az életfeladathoz a Schönstatt lelkisége által a Mennyei Atya bőséges segítséggel, támponttal lát el minket. Tilmann atya legfőbb üzenete (a kora előre haladtával egyre markánsabban) ez volt:…

Barsi Balázs: Názáret iskolája

A házasság és a család az önkiteljesedés olyan dimenzióját nyitja meg előttünk, amit el sem tudunk képzelni addig, amíg valaki mellett életre szólóan el nem köteleződtünk, és nem vállaltuk fel őt testestül-lelkestül. Ebben is példa számunkra Szűz Mária és Szent…

Ima a boldog házasságért

Urunk, mennyei Atyánk, tudjuk, hogy a házasságban nagy feladat vár ránk, s kezünkbe van letéve a jövő nemzedék áldása vagy romlása. Világosíts meg és erősíts meg bennünket, hogy gyakoroljuk azokat az erényeket, amelyek egy neked tetsző házasságban elengedhetetlenek: az istenfélelmet,…

A Katolikus Egyház Katekizmusa a házasság szentségéről

  1601 „A házassági szövetséget, amelyben a férfi és a nő az egész élet olyan közösségét hozza létre egymással, mely természeténél fogva a házasfelek javára, gyermekek nemzésére és nevelésére irányul, Krisztus Urunk a megkereszteltek között a szentség rangjára emelte.” [CIC…