Család

Aranyszájú Szent János házassági intelmei férfiaknak

Szeresd feleségedet nem annyira önmagáért, hanem inkább Krisztusért. (…) Tisztában vagyok vele, hogy sok ember azt gondolja, hogy nevetséges az, hogy ilyen tanácsot adok; de ha hallgatsz rám, meg fogod érteni a józan életstílus előnyeit, ahogy egyre több idő telik…

Házasság és Eucharisztia

Hogyan kapcsolódhat házasságunk az Eucharisztiához? A házassági szövetséget Krisztus a szentség rangjára emelte. A házasság szentségét a házastársak egymásnak szolgáltatják ki, a kölcsönös önátadás által. Az Eucharisztiában ugyanezt az önátadást fedezhetjük fel. Jézus nekünk adja magát és nem fél ránk…

A férfi érzelmi élete a házasságban

Férfi és nő különböznek egymástól. Segít egymás szeretetében és elfogadásában, ha megértik a különbözőségüket, annak okait. Székely János atya lelkigyakorlatos elmélkedéseiből a házasságról A férfi számára nagy tanulás a nő érzéseit, hullámzását megérteni, elfogadni, megszeretni. A nő számára pedig nagy…

Felelős vagyok a társam lelki üdvéért

A MEGBOCSÁTÁS ÚTJA – Tanúságtétel Vallásosan neveltek, de fiatalkoromban abbahagytam a templomba járást. Ebben az időszakban mentem hozzá Ádámhoz, akivel a hagyomány miatt egyházi esküvőnk volt, de a hit akkoriban nem játszott szerepet a házasságunkban. Már házas voltam, amikor felnőttként…

„Életszentségem eszköze, üdvözlégy!”

TÖKÉLETLENEK – Tanúságtétel Együtt kell élnem a házastársam és a saját tökéletlenségemmel. Ehhez az életfeladathoz a Schönstatt lelkisége által a Mennyei Atya bőséges segítséggel, támponttal lát el minket. Tilmann atya legfőbb üzenete (a kora előre haladtával egyre markánsabban) ez volt:…

Barsi Balázs: Názáret iskolája

A házasság és a család az önkiteljesedés olyan dimenzióját nyitja meg előttünk, amit el sem tudunk képzelni addig, amíg valaki mellett életre szólóan el nem köteleződtünk, és nem vállaltuk fel őt testestül-lelkestül. Ebben is példa számunkra Szűz Mária és Szent…

Ima a boldog házasságért

Urunk, mennyei Atyánk, tudjuk, hogy a házasságban nagy feladat vár ránk, s kezünkbe van letéve a jövő nemzedék áldása vagy romlása. Világosíts meg és erősíts meg bennünket, hogy gyakoroljuk azokat az erényeket, amelyek egy neked tetsző házasságban elengedhetetlenek: az istenfélelmet,…

A Katolikus Egyház Katekizmusa a házasság szentségéről

  1601 “A házassági szövetséget, amelyben a férfi és a nő az egész élet olyan közösségét hozza létre egymással, mely természeténél fogva a házasfelek javára, gyermekek nemzésére és nevelésére irányul, Krisztus Urunk a megkereszteltek között a szentség rangjára emelte.” [CIC…

Beller Tilmann atya: Kereszt a házasságunkban

Ez nehéz dolog. Miért? Barátaim, ez nehéz dolog, mert ha a Jóisten szenvedést akar nekünk adni, akkor sokszor ez a szenvedés, kereszt a kapcsolatunkban van. Tehát nem olyan szenvedés, hogy fáj a fejem vagy fogam, hanem fáj a kapcsolat. Ismerek…

A hosszú házasság egyik titka: a hála

Tanúságtétel Házasságunk egy viharosabb, súrlódásokkal teli időszakában mentünk el első közös lelkigyakorlatunkra. Első gyermekünk kicsi volt, a fáradtság, a megélhetési gondok, a teljesületlen elvárásainkból született belső sértettségünk még nehezebbé tették számunkra azt, amire eleinte olyan nagyon büszkék voltunk: a kommunikációt.…