Erdő Péter bíboros imája papokért

Mindenható Isten! Te elküldted Fiadat a világba, hogy Megváltónk és örök főpapunk legyen, és kiárasztottad a Szentlelket, hogy működjön Egyházadban. Kérünk, erősítsd és vezesd az életszentség útján püspökeinket és papjainkat, akikkel megajándékoztad Egyházadat! Ébressz papi hivatásokat! Adj bátorságot fiataljainknak, hogy…

Nemeshegyi Péter SJ: Misézzünk szépen!

Éppen 50 éve, hogy először tanítottam a De eucharistia traktátust Tokióban, és azóta talán harmincszor is tanítottam. Első tanításomból majdnem baj lett, mert az egész traktátust egyetlen témába foglaltam össze: a Szentírással kezdtem, és genetikusan mentem végig rajta egészen napjainkig.…

Február 2. – A megszentelt élet világnapja

Február 2. –A megszentelt élet világnapja –Imádkozzunk a megszentelt életű hivatásokért! II. János Pál pápa kezdeményezésére 1997óta ezen a napon adnak hálát a keresztények azért az ajándékért, amelyet az Úra szerzeteseken, a megszentelt életet élőkön keresztül a Krisztus-hívőkközösségének ad. Az…

Példabeszéd a hivatásról

-Mi az, hogy hivatás? -kérdezte a fiú. -Hm. Mi az elmondani a vaknak, hogy milyen a szivárvány? Hogyan lehet a sükettel megértetni mi a zene? Miképp magyarázod meg a némának a dal örömét? -morogta válaszképp az öreg. -De atyám, én…

Lisieuxi Szent Teréz imája papokért

Jézus, örök főpap! Tartsd meg papjaidat legszentebb Szíved oltalmában, ahol senki sem árthat nekik. Őrizd meg szeplőtelenül fölkent kezüket, melyekkel naponta érintik szent testedet. Őrizd meg tisztán ajkukat, mellyel kimondják az átváltozás szavait Őrizd meg tisztán és minden földi érdektől…

AZ ELSŐ „TRIDENTI” SZENTMISÉM

Írta: Rev. Stephen Shield (forrás: www.katolikus-traditio.hu) Nyugodtan mondhatjuk, hogy csak nemrég tértem meg a tridenti szentmiséhez. Öt éve szenteltek, és a régi misével a szentelésemig gyakorlatilag semmi kapcsolatom sem volt. Egy alkalommal a szentelés után Brewer püspök megkért, hogy mondjak…

Michel Quoist: A pap vasárnap esti imája

Uram, ma este egyedül vagyok. A templomban lassan elült a zaj. Mindenki hazatért; Én is hazajöttem, Egyedül. Menet közben találkoztam a délutáni sétálókkal. Egy mozi előtt haladtam el, honnét a tömeg kifelé özönlött. majd utam a kavéház előtt vitt el,…