Vasárnapi útravaló

Vasárnap van! (évközi 32. vas)

Az én Jézusom a Krisztus, aki ezen a vasárnapon arra biztat bennünket, hogy mint az Isten országába meghívottak, az okos szüzek példáját kövessük: „a szüzek mindnyájan fölébredtek, és felszították lámpásaikat.” (Mt 25,7) De csak az okosak lámpásaiban volt olaj. Ezt…

Vasárnap van! (Mindenszentek ünnepe)

Az én Jézusom a Krisztus, aki ott fenn a hegyen arról szólt, ami örök témája az embernek. A boldogságokról! Amiről pedig Jézus konkrétan beszélt, – a lelki szegények, a sírók, a szelídek és igazságra éhezők, az irgalmasok és békét teremtők,…

Vasárnap van! (évközi 30. vas A év)

Az én Jézusom a Krisztus, akitől a törvénytudó alattomos szándékkal kérdezte: „Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben? (Mt 22, 36) Pontos feleletet kap: az első és legfőbb parancs az Isten-szeretet parancsa. A második hasonló ehhez, – a felebarát szeretete.…

Vasárnap van! Krisztus Szent Teste és Vére, Úrnapja ünnepe!

Az én Jézusom a Krisztus, kinek különös, a tömegnek szóló szavait olvastatja az evangéliumból az ünnepi liturgia: „Engem az élő Atya küldött, és én az Atya által élek, így az is, élni fog általam, aki engem eszik.” (Jn 6, 57)…

Vasárnap van! Szentháromság ünnepe!

Ma a katolikus egyház liturgiájában a Szentháromság vasárnapját ünnepeljük. A Szentháromság, – az egy és háromszemélyű Isten. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek! Keresztény embernek a Szentháromság Titkában, – mely magának az Istennek önközlése útján jutott el hozzánk a…

Vasárnap van! PIROS PÜNKÖSD!

Az én Jézusom a Krisztus, aki nem arra kér bennünket, hogy menjünk és vásároljunk magunknak Lelket, hanem arra, hogy fogadjuk el és fogadjuk be az Ő Szent Lelkét! „Vegyétek a Szentlelket!” (János 20, 22) Ezért azután pünkösdünk ünnepe nagyon messze…

Vasárnap van! Urunk mennybemenetelének ÜNNEPE!

Az én Jézusom a Krisztus, akire ma úgy emlékezünk, – akit ma úgy ünnepelünk,- mint aki befejezve itt a földön az Atya által kapott küldetését, felment a mennybe. Azóta ott jár közben értünk. Felment úgy, hogy köztünk maradt! Amint megígérte:…

Vasárnap van! (húsvét 6. vas A év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki búcsúbeszédében kifejti övéinek, hogy ha már majd nem lesz közöttük, Szentlelke tovább is vezetni fogja őket. Szentlelke által fog velük maradni, – örökre. Szentlelke erősít majd bennünket is, hogy képesek legyünk megtartani a minket…

Vasárnap van! (húsvét 5. vas A év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki amikor arra gondol, hogy a megváltás művét befejezve itt hagyja tanítványait, ezzel biztatja őket: „Ne nyugtalankodjék a szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek!” (Jn 14, 1) Eddigi biztonságos jelenléte tanítványainak önbizalmat nyújtott,…

Vasárnap van! (húsvét 4. vas A év)

Az én Jézusom a Krisztus, – Aki ki merte jelenteni magáról, amit magáról azóta sem mondott senki, hogy Ő az Út, az Igazság és az Élet! Életével, tanításával, szenvedésével, halálával és feltámadásával bizonyította is ezt. Csak Ő, – egyedül, –…