Adventi naptár

December 13.
"Minél jobban előrehalad az ember Isten misztériumában, annál inkább elveszíti a szót. Beborítja a szeretet hatalma, és elnémul a megdöbbenéstől és a csodálkozástól. Eltűnünk Isten előtt, magával ragad minket a nagy csönd. " Robert Sarah bíboros
December 12.
"Megtestesülésében Krisztus magára veszi az emberi korlátokat. Isten csöndje előtt az abszolút szeretettel találkozunk, és ez a nagy csönd magyarázza az embernek hagyott szabadságot is. Isten egyetlen hatalma, hogy csöndben szeret. Képtelen bármiféle elnyomó erőszakra, mert Isten a szeretet, és…
December 11.
"A csönd kikötőláncai nélkül az élet nyomasztó mozgás, silány kis bárka, állandóan rángatják az erőszakos hullámok. A csönd az a külső fal, amelyet fel kell építeni a belső épület védelmére." (Robert Sarah bíboros)
December 10.
"Az imádság tanítja meg nekünk az isteni beszéd finomságait. Vajon Isten az, aki csöndben van, vagy mi, akik nem hallgatjuk őt, mert belső hallásunk és értelmünk nem szokott hozzá az ő beszédéhez. A csönd gyümölcse az, hogy megtanuljuk fölismerni az…
December 9.
"A szív csöndje által idővel elhallgattatjuk nyomorúságos emberi érzelmeinket, hogy képesek legyünk befogadni Jézus érzelmeit. A szív csöndje a szenvedélyek csöndje. Meg kell halnunk magunk számára, hogy a csöndben elérjük Isten Fiát." Robert Sarah bíboros
December 8.
"A csönd sohasem hivalkodó és nagyzoló. Egyszerűen Isten képmása. Soha nem vakít el minket, mint a csillogó hamis gyöngyök zaja, mert az isteni szeretet egyszerű visszfénye. " Robert Sarah bíboros
December 7.
"A szeretet csöndje hasonlít az angyalok szárnyának a suhogására, amikor végrehajtják Isten parancsait. Ez a csönd magának az Isten csöndjének engedelmeskedő szeretet. A szeretet mindig megfelel egy teljességnek: két csönd, az ember és az Isten csöndjének találkozása, amelyek együtt haladnak."…
December 6.
"Egy olyan világban, ahol mindenféle kiabálások és izgalmak egyre növekszenek és állandósulnak, nekünk egyre nagyobb szüségünk lesz szemlélődni, és megtanulni belépni Krisztus csöndjébe. A csönd visszautasítása a Jézustól kapott szeretet visszautasítása." (Robert Sarah bíboros)
December 5.
"Jézus egész életét csönd és misztérium borítja be. Ha az ember utánozni akarja Krisztust, elég betartania az ő csöndjét. A jászol csöndje, Názáret csöndje, a kereszt csöndje és a lepecsételt sír csöndje ugyanaz. Jézus csöndje a szegénység, az alázat, a…
December 4.
"Az élet legnagyobb misztériumai csöndben születnek és bontakoznak ki. Hogyan fejlődik a természet? A legnagyobb csöndben. A fa csöndben növekszik, a forrásokból előbb a föld csöndjében folyik a víz. A föld fölé emelkedő nap - fenségesen ragyogva - csöndben adja…