Imádság

Lisieuxi Szent Teréz imája papokért

Jézus, örök főpap! Tartsd meg papjaidat legszentebb Szíved oltalmában, ahol senki sem árthat nekik. Őrizd meg szeplőtelenül fölkent kezüket, melyekkel naponta érintik szent testedet. Őrizd meg tisztán ajkukat, mellyel kimondják az átváltozás szavait Őrizd meg tisztán és minden földi érdektől…

Maradj velem, Uram… (Pio atya imája)

Maradj velem, Uram, hogy el ne feledjelek. Tudod, hogy milyen könnyen elfordulok Tőled. Maradj velem, Uram, mert gyenge vagyok, szükségem van erődre, hogy annyiszor el ne essek. Maradj velem, Uram, mert Te vagy az én életem: nélküled lankad buzgóságom. Maradj…

Szalézi Szent Ferenc: Imádság kegyelemért

Kegyelmet, Istenem, kegyelmet! Kegyelemért könyörgök hozzád és bűneim teljes elengedéséért, egyszülött Fiad, a mi Urunk, Jézus Krisztus nevében, aki üdvösségemért meghalt a kereszten. Belé helyezem minden reményemet. Ma megújítom, Istenem, a hűségesküt, amit a keresztségemben fogadtam neked: tehát most ugyanúgy,…

139. zsoltár

Az ember a mindentudó Isten előtt A karvezetőnek. Dávid zsoltára. Uram, te megvizsgáltál és ismersz engem, tudod, ha leülök és ha fölkelek. Messziről ismered gondolataimat, szemmel tartod akár járok-kelek, akár pihenek. Előre ismered minden utamat. Még nyelvemen sincs a szó,…

A másfél perces ima, ami megváltoztatja a házasságod

   Másfél perc. Igen, mi tagadás, voltunk olyan gyarlók, hogy lemértük. Mert rohanni kell minden reggel, és lehetetlennek tűnt, hogy a készülődésbe még egy közös ima is beleférjen. Egy MÉCS hétvégén tanultuk ezt az imát, ahol azt állították, más lesz…

Hála

Mindenért, amit adtál, hálát adok Neked, Istenem! Mindenért, amit elvettél hálát adok Neked, Istenem! Mindenért, amit segítségeddel megtehettem,hálát adok Neked, Istenem! Mindenért, amit megakadályoztál, hálát adok Neked, Istenem! Minden örömért, amivel boldoggá tettél, hálát adok Neked, Istenem! Minden szenvedésért, amivel…

Ima az Oltáriszentség előtt

Imádlak áhítattal Isten, rejtelem aki e jelekben titkon vagy jelen Néked egész szívem átadja magát, mert Téged szemlélve elveszti magát. (Aquinói Szt. Tamás éneke Krisztus testéről)

Ima a barátért

Istenem, kérlek, áldd meg őt, vigyázz rá nagyon, Kérlek téged, hogy ne érje se baj, se fájdalom. Úgy kérlek, áldd meg őt, és vigyázz rá, karoddal vedd körül, Kérlek, légy mellette, öleld át, ha sír, nevet, örül… Istenem kérlek, áldd…

Szent õrangyalom könyörögj érettem!

Szent õrangyalom, hû barátom és kísérõm életem útján, kinek oltalmára mennyei jó Atyám bízott, hálát mondok neked jóságos gondoskodásodért, amellyel lelkem üdvén eddig õrködtél. Légy ezután is különös szószólóm, és juttasd minden ügyemet-bajomat Isten színe elé. Istentõl nyert befolyásodnál fogva…

Assisi Szent Ferenc imája

Ó szelíd és alázatos Jézus, hallgass meg. Mások megbecsülésének a kívánásától szabadíts meg, Jézus! Mások szeretetének a vágyásától szabadíts meg, Jézus! Mások dicséretének a kívánásától szabadíts meg, Jézus! Az elsőbbségben részesítés kívánásától szabadíts meg, Jézus! A tanácsom kikérésének a vágyásától…