Jelen vagyok

Jézus mondja: Én jelen vagyok, amikor egyedül vagy. Én jelen vagyok, amikor elveszettnek érzed magad. Én jelen vagyok, amikor elhagynak téged. Én jelen vagyok, amikor úgy gondolod, valami nem megy tovább. Én jelen vagyok, amikor kétségbeesett és szomorú vagy. Én…

AQUINÓI SZENT TAMÁS ÉNEKE KRISZTUS TESTÉRŐL

Imádlak áhítattal, Isten: rejtelem, aki e jelekben titkon vagy jelen. Néked egész szívem átadja magát, mert Téged szemlélve elveszti magát. Szem, ízlés, tapintás megcsalódhatik: de a hallás Rólad hittel biztosít. Hiszem, amit hinni Isten fia szab: igédnél, Igazság, mi van…

Vasárnap! (évközi 4. vas A év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki látva a tömeget, felment a hegyre és tanította őket. Boldogságokról szólt és beszédét így fejezete be: „Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a mennyben a jutalmatok!” (Mt 5.12) Bármennyit is foglalkozunk a Nyolc Boldogság…

Mi mindenért szerethetjük Szent Pál apostolt?

„Minden Saulban ott lapul egy szeretethimnusz” (Böjte Csaba) Szent Pál életéről már sokan írtak. Az ő emléknapján álljon itt most inkább néhány címszó, a teljesség igénye nélkül, miért is kedvelheti őt a mai ember, kétezer év elteltével is. Mert megtért…. Saul…

Szeretetnyelvek

Ahhoz, hogy a másik ember valóban érezze, hogy szeretjük, beszélnünk kell az ő szeretetnyelvét.A másik szeretetnyelvének ismerete nem más, mint tudni, hogy mivel lehet őt boldoggá tenni. Gary Chapman, amerikai családterapeuta 20 év tanácsadói munka után megállapította, hogy az 5 szeretetnyelv nem…

Fal, ami elválaszt egymástól – ökomenikus imahét

Az ökomenikus imahét végére értünk. Fontos tudatosítani, hogy míg azért imádkozunk, hogy Jézus kijelölt útját ne válassza szét emberi döntéseken alapuló szabályrendszer vagy bölcselkedés, – ami mára különböző vallásokban rögzült meg – a legfontosabb és hozzánk elsőként közel álló dolog…

Befejező imádság – VIA LUCIS

Áldott legyen Urunknak, Jézus Krisztusnak Istene és Atyja, aki Krisztusban minden mennyei, lelki áldással megáldott minket. Mert kiválasztott minket őbenne a világ megteremtése előtt, hogy szentek és szeplőtelenek legyünk előtte a szeretetben. Eleve arra rendelt minket, hogy fiaivá fogadjon Jézus…

Tizennegyedik stáció – A föltámadt Krisztus elküldi a Szentlelket

  A küldetés teljesítésének kezdete Méltó a Bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. „Amikor elérkezett Pünkösd napja, mindannyian együtt voltak ugyanazon a helyen.” (vö. ApCsel 2,1-4) Összegyűjtötte Jézus a nyáját. Hiszen azért halt…

Tizenharmadik stáció – Az apostolok Máriával együtt imádkozva várják a Szentlélek eljövetelét

Szűz Mária hármas Pünkösdje Méltó a Bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. „Mindezek (az apostolok) az asszonyokkal, Máriával, Jézus anyjával és testvéreivel együtt, egy szívvel-lélekkel, állhatatosán imádkoztak.” (ApCsel 1,14) Ennél a húsvéti stációnál…

Tizenkettedik stáció – A föltámadt Krisztus a mennybe megy

  Megdicsőülésünk kezdete Méltó a Bárány, akit megöltek,  hogy övé legyen a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. „Ezután kivezette őket Betánia közelébe, és kezét fölemelve megáldotta őket. Áldás közben eltávozott tőlük és fölment a mennybe.” (vö. Lk 24,50-53) Elhagyott…