Vasárnap van! (advent 4. vas A év)

Az én Jézusom a Krisztus, kinek „Anyja Mária, jegyese volt Józsefnek.” Annak a Józsefnek, aki „igaz ember volt.” (Mt 1, 18-19) Ez már az adventi bizonyosságunk vasárnapja. Karácsonyunk már itt áll a küszöbön. Ránk mered a kérdés: méltóvá tettük-e magunkat,…

Vasárnap van! (advent 3. vas A év)

Örömvasárnap! Amikor adventünknek gyümölcse, – az Ünnep, – már egészen közel kerül hozzánk. E feletti örömünknek lángja tölti el szívünket, és ez a láng gyújtja meg adventi koszorúnkon a harmadik gyertyát. A börtönben raboskodó Keresztelő Szent János elküldte tanítványait, kérdezzék…

Oscar Wilde: A Boldog Herceg

Egy oszlop tetején, magasan a város fölött állt a Boldog Herceg szobra. Tetőtől talpig arany borította, vékony, finom levelekben, két ragyogó zafír volt a szeme, s hatalmas rubin piroslott a kardja markolatán. Nemhiába csodálta mindenki. – Legalább olyan szép, mint…

Vasárnap van! (advent 2. vas A év)

Az én Jézusom a Krisztus, kinek érkezését a Keresztelő hirdeti. Róla jövendölt Izaiás próféta: „A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek elő az Úr útját!” (Mt, 3,1-12 A puszta képe mindig különös kép a Szentírásban. Annak az állapotnak a képe, amelybe a…

Lev Tolsztoj: Pánov bácsi karácsonya

Élt egyszer, valamikor réges-régen, egy messzi orosz falucskában egy öreg cipészmester. Pánov volt a neve, ám senki sem nevezte Pánovnak, vagy Pánov úrnak, de még csak Pánov cipésznek sem. Bárkivel találkozott, mindenki egyszerűen Pánov bácsinak szólította. Pánov bácsi nem volt…

Vasárnap van! (advent 1.vas A év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki ezekkel a szavakkal figyelmezteti tanítványait: „Legyetek tehát ti is készen, mert az Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok.” (Mt 24,44) Jézus nem ránk ijeszteni akar ezzel. Sőt éppen hogy azt…

Sík Sándor: Isten lánca

  Nem, nem engedlek, fogom a kezed: Az Isten lánca vagyok én neked. Kötlek, magadhoz, élő kötelekkel, Komoly, virrasztó, nehéz szeretettel. A ködlő múltat, akarom, feledd, S állj meg hajnalló mélyeid felett. És nézz magadba boldog félelemmel: Isten szemével és…

Vasárnap van! (évközi 34. vas C év) KRISZTUS A MINDENSÉG KIRÁLYA!

Az én Jézusom a Krisztus, aki nem királyi trónon ül, hanem a keresztre van feszítve, amikor királyi kegyet gyakorol. Így lesz menedéke egy latornak, de így lesz menedéke ott a keresztfán az egész keresztre feszült világnak. Mert éppen ebben a…

Vasárnap! (évközi 33. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki Jeruzsálem pusztulásáról és ezzel együtt a végidőkről is szólt. Figyelmeztetett: „Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket!” (Lk 21,8) A liturgikus év végéhez érkezve egyházunk a végső időkre irányítja figyelmünket. Éppen a gonosz általi megtévesztésre, és a…

Vasárnap! (évközi 32. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki az őt kérdezőknek határozott választ ad a feltámadást és az ember halhatatlanságát illetően: „Az Isten nem a holtak Istene, hanem az élőké, hiszen mindenki neki él.” (Lk 20,38) Jézus ószövetségi tekintélyre, a mózesi iratokra…