Adventi naptár 2016

Advent
December 24.

Szentírás: 1Azokban a napokban történt, hogy Augusztusz császár rendeletet adott ki, hogy az egész földkerekséget írják össze. 2Ez az első összeírás Quiriniusz, Szíria helytartója alatt volt. 3Mindenki elment a maga városába, hogy összeírják. 4József is fölment Galilea Názáret nevű városából Júdeába, Dávid városába,…

December 23.

Szentírás: Abban az időben Zakariás, János atyja eltelt Szentlélekkel, és ezekre a prófétai szavakra nyílt az ajka: Áldott az Úr, atyáink Istene, *     mert meglátogatta és megváltotta az ő népét; Erős szabadítót támasztott minékünk *     szolgájának, Dávidnak családjából.…

December 22.

Szentírás: „Erzsébet meglátogatása alkalmával Mária így magasztalta Istent: „Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben! Mert tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát, lám, ezentúl boldognak hirdet engem minden nemzedék. Nagy dolgokat művelt velem a Hatalmas, szentséges az ő neve! Irgalma…

December 21.

Szentírás: „Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: „Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse! De hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja látogat…

December 20.

Szentírás: Hat hónappal Keresztelő János születésének hírüladása után Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz, aki jegyese volt egy férfinak, a Dávid házából való Józsefnek. A szűz neve Mária volt. Az angyal belépett hozzá, és így szólt:…

December 19.

Szentírás: „Ne félj, Zakariás! Könyörgésed meghallgatásra talált. Feleséged, Erzsébet fiút szül, és Jánosnak fogod hívni. Örömöd és vigasságod lesz ő, és sokan örülnek majd születésének. Nagy lesz az Úr előtt: bort és részegítő italt nem iszik, sőt már anyja méhében…

December 18. – 4. Ádvent

Szentírás: „Íme, a Szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmánuel nevet adják neki, ami azt jelenti: „Velünk az Isten”.” (Iz 7,14) Ima: Egy kis elcsendesedésben tudatosítom, hogy Isten velem van. Soha nem vagyok egyedül, a legnagyobb megpróbáltatásokban különösen nem. Minden…

December 17.

Szentírás: „József volt a férje Máriának, akitől a Krisztusnak nevezett Jézus született.” (Mt. 1,16) Ima: Imádkozom egy ismerősömért vagy munkatársamért. Cselekedet: Kihúzok a karácsonyi teendők és tervek sorából egy-két dolgot, ami tulajdonképpen felesleges, ami nélkül megvagyunk. Helyettük időt, nyugalmat, békességet…

December 16.

Szentírás: „Maguk a tettek, amelyeket végbeviszek, tanúskodnak mellettem, hogy az Atya küldött engem” (Jn. 5.36) Ima: Kérem Istent, mutassa meg, hol és miben szolgálhatnék Neki most. Hogyan szeretné, hogy továbbmenjek a lelki életemben? Cselekedet: Böjt van. Ez a nap megint…