December 9.

IMÁDKOZZUNK! Uram, eléggé megismertem már, milyen borzasztó a bűn rabszolgasága. Ha távol vagy, bárhogy is igyekszem, nem tudok helytállani, akaratosságom, gőgöm, érzékenységem és önzésem uralkodnak felettem. Napról-napra növekednek bennem és végül ellenállhatatlanok lesznek. A régi Ádám mind erősebb lesz bennem…

December 10.

IMÁDKOZZUNK! Ó, milyen vak homályba futnak kik Nélküled indulnak útnak. A kezemet nézem: leszárad; szívem sívó homokkal árad. Valamikor kézen vezettél; szökni akartam, nem engedtél, csend volt szívemben és a csendben szavad szólt csak, mindennél szebben. Én Istenem, hívj vissza…

December 11.

IMÁDKOZZUNK! Köszönöm Teremtőm, hogy embernek születhettem erre a világra, amely telve van csodával. Köszönök minden új napot, minden új lehetőséget, köszönöm a munkakedvet és hogy mozogni tudok, hogy találkozhatom más emberekkel. Köszönöm az egyedüllétet és a pihenést, a virradatot és…

December 12.

IMÁDKOZZUNK! Istenem, add, hogy az időt úgy használjam fel, hogy értékes legyen földi és örök életem számára. Óvj meg mindnyájunkat ebben az ádventben minden bajtól, és segíts, hogy a napok múlásával közelebb kerüljünk Atyai szívedhez. Szűz Mária, Isten Anyja, légy…

December 13.

IMÁDKOZZUNK! Jézusom, segíts, hogy amerre járok, jó illatodat árasszam. Öntsd lelkembe Lelkedet, árassz el szereteteddel, hogy egészen átjárja lényemet. Légy Ura létemnek, olyannyira, hogy életem a tiéd kisugárzása legyen. Hogy minden lélek, akivel csak találkozom, megérezze bennem a te jelenlétedet.…

December 14.

IMÁDKOZZUNK! Én Uram, Istenem, te csak attól vagy távol, aki maga távolodik el tőled. Minden pillanatban szerethetlek, és így minden az enyém lehet: Isten az enyém és minden az enyém, ha szeretek! Isten maga az enyém és énértem van! Krisztus…

December 15.

IMÁDKOZZUNK! “Uram, köszönöm neked életem „nehéz embereit”, akiken keresztül megpróbálod hitemet, szeretetemet, akik által saját hibáimra figyelmeztetsz, türelemre tanítasz és megérteted velem, mit jelent a másiknak megbocsátani. Add, hogy belássam: helyük és szerepük van az életemben, még ha nem is…

December 16.

IMÁDKOZZUNK! Add meg nekem, Uram, hogy minden evilági dolognak meghaljak, és e világban vessenek meg engem, s ne tudjanak rólam a Te szereteted miatt! Add, hogy minden kívánságok fölött Benned nyugodjon meg, s Benned béküljön meg a szívem! Hiszen Te…

December 17.

3. ÁDVENT – AZ ÖRÖM VASÁRNAPJA IMÁDKOZZUNK! Édes Atyám, ma köszönetet mondok az értem mondott imádságokért. Tedd buzgóvá az én szívemet is a másokért való könyörgésben, és kérlek, hallgasd meg azokat. Juttasd eszembe azokat, akikről hosszú ideje megfeledkeztem. Szívemben éljen,…

December 18.

IMÁDKOZZUNK! Atyám! Kezedbe ajánlom lelkemet! Milyen jó, hogy rábízhatjuk kezünket arra a Kézre, amely megtörte és életre keltette a Kenyeret, amely megáldotta és megsimogatta a gyerekeket, s amelyet szegek vertek át. Ráhagyatkozni arra a Kézre, amely olyan, mint a mienk,…