A férfi érzelmi élete a házasságban

Férfi és nő különböznek egymástól. Segít egymás szeretetében és elfogadásában, ha megértik a különbözőségüket, annak…

Felelős vagyok a társam lelki üdvéért

A MEGBOCSÁTÁS ÚTJA – Tanúságtétel Vallásosan neveltek, de fiatalkoromban abbahagytam a templomba járást. Ebben az…

Vasárnap! (évközi 5. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki ott és akkor Péternek mondta, – itt és most…

Barsi Balázs: Názáret iskolája

A házasság és a család az önkiteljesedés olyan dimenzióját nyitja meg előttünk, amit el sem…

Ima a boldog házasságért

Urunk, mennyei Atyánk, tudjuk, hogy a házasságban nagy feladat vár ránk, s kezünkbe van letéve…

Szűcs István: Asszonykám

Elmúlott hát az ifjúság. Sosem volt könnyű életünk. Öreg szememmel nézve rád még látom azt,…

Dsida Jenő: A föld és az ember megmarad

Üzenem neked, ki egykoron asszonyom leszel: Ráébredtem az elhivatásra. Vigyázok magamra. Táplálkozom, sétálok nagyokat, alszom,…

A Katolikus Egyház Katekizmusa a házasság szentségéről

  1601 “A házassági szövetséget, amelyben a férfi és a nő az egész élet olyan…

Beller Tilmann atya: Kereszt a házasságunkban

Ez nehéz dolog. Miért? Barátaim, ez nehéz dolog, mert ha a Jóisten szenvedést akar nekünk…

A hosszú házasság egyik titka: a hála

Tanúságtétel Házasságunk egy viharosabb, súrlódásokkal teli időszakában mentünk el első közös lelkigyakorlatunkra. Első gyermekünk kicsi…

Az apa legnagyobb ajándéka gyerekeinek, ha szereti édesanyjukat

Alan McGuckian, az ír raphoe-i egyházmegye jezsuita püspöke vezette az apai hivatásról szóló szekciót a…

Szeretetnyelvek

Ahhoz, hogy a másik ember valóban érezze, hogy szeretjük, beszélnünk kell az ő szeretetnyelvét.A másik szeretetnyelvének…

“Ne szabjátok magatokat e világhoz,
hanem alakuljatok át gondolkodástok megújulásával,
hogy fölismerjétek, mi az Isten akarata,
mi a helyes, mi kedves neki, és mi a tökéletes.”
(Róm 12, 2)

Imádkozzunk

Jézusom, neked szentelem szívemet, zárd a tiédbe.
Szívedben akarok lakni, szíveddel akarok szeretni,
szívedben akarok élni.

Szívedből akarom meríteni az igazi szeretetet,
mely felemészti szívemet:
benne erőt, világosságot, kedvet és igazi vigasztalást fogok találni.
Jézusom, szívem a te szíved szeretetének oltára legyen,
oltár, amelyen magamat neked áldozom.

Szemem mindenkor szent sebeidre tekintsen,
elmém mindig irgalmadra gondoljon.

(Vianney Szent János)

Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben; a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk! Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!” Te pedig, mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére! Amen.

Címkék

KÖVESSE A LÁMPAGYÚJTOGATÓT INSTAGRAMON @LAMPAGYUJTOGATO