Tizenegyedik stáció – A föltámadt Jézus tanítványait a világba küldi

  Vissza a kezdetekhez Méltó a Bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. „Menjetek, tegyetek tanítványommá minden népet!” (vö. Mt 28,16-20) A tizenegy tanítvány elment Galileába, arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. Hatalmas…

Tizedik stáció – A föltámadt Jézus átadja a főhatalmat Péternek

  A szeretet megtisztulásának útja Méltó a Bárány, akit megöltek, hogy Övé legyen a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. „Uram! Te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek téged.” (vö. Jn 21,15-19) Az eddigi húsvéti stációknál megcsodáltuk Jézus szeretetét…

Kilencedik stáció – A föltámadt Jézus megjelenik az apostoloknak Tibériás tavánál

  A mulandóság tengeréről az örökkévalóság partjaira Méltó a Bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. „Amikor megvirradt, Jézus a parton állt.” (vö. Jn 21,1-14) Egyetlen megjelenéskor sem történt, hogy a föltámadt Jézus távolabb…

Nyolcadik stáció – A föltámadt Jézus megjelenik Tamásnak

A föltámadás tanújává válás útja Méltó a Bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. „Tamás nem volt velük, amikor eljött Jézus. Nyolc nap múlva ismét együtt voltak tanítványai, és Tamás is velük volt.” (vö.…

Hetedik stáció – Jézus hatalmat ad tanítványainak a bűnök bocsánatára

  A bűnbocsánat pünkösdi eseménye Méltó a Bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. „Rájuk lehelt, és így szólt hozzájuk: »Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, bocsánatot nyer, akinek pedig megtartjátok, annak bűnei megmaradnak.«”…

Hatodik stáció – Jézus megjelenik a tizenegy apostolnak

  Az érzékek és értelem együttes útja Méltó a Bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. „Békesség nektek… Nézzétek kezemet és lábamat… Tapintsatok meg… Szemük láttára evett… Megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az írásokat… Elküldöm…

Ötödik stáció – Az emmauszi tanítványok fölismerik Jézust a kenyértörésben

  A belső szem megnyílása Méltó a Bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. „Ekkor megnyílt a szemük, és fölismerték, de ő eltűnt a szemük elől.” (vö. Lk 24,28-35) A húsvéti hit születésének pillanata…

Negyedik stáció – Jézus megjelenik az emmauszi tanítványoknak

Az érteni képes és Istenre figyelő szív útja Méltó a Bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. „És kezdve Mózesen és valamennyi prófétán, mindent megmagyarázott nekik, ami az Írásokban róla szólt.” (vö. Lk 24,13-27)…

Harmadik stáció – A föltámadt Krisztus megjelenik Magdolnának

A hit születése a hallás által Méltó a Bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. „Ekkor Jézus megszólította őt: »Mária!« Erre ő megfordult, és héberül így szólt: »Rabboni!« – ami annyit jelent: Mester.” (vö.…

Második stáció – A tanítványok látják az üres sírban hagyott lepleket

A hit születése a látás által – Méltó a Bárány, akit megöltek, – hogy övé legyen a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. „Simon Péter… látta a lepleket és a kendőt… Akkor bement a másik tanítvány is, aki először érkezett…