Család

Néhány tanács a család helyes napirendjének kialakításához

Az ébredés történjen elõre meghatározott idõben, lehetõleg naponta azonos idõben. A reggeli imádság, lehetõség szerint közös imádság legyen. Ébredéskor keresztvetés, a nap felajánlása (pl.: mindent Jézusért, mindent Máriával, mindent szeretetbõl akarok tenni vagy elviselni), vagy más imádság. Az étkezések lehetõleg…

Szülõi áldás

  Fontos feladata az édesapáknak és/vagy az édesanyáknak, hogy a családtagjaikat esténként, illetve hosszabb út elõtt megáldják pl. a következõ szavakkal. (Az áldás közben keresztet rajzol az áldást adó a megáldott homlokára.) Áldjon meg téged a Mindenható Isten, az Atya,…

Könyörgés a családokért

  Atyánk! Tõled származik minden atyaság a mennyben és a földön. Te vagy a szeretet és az élet! Add, hogy minden család a földön Fiad, Jézus Krisztus segítségével, aki Asszonytól és a Szentlélektõl, az isteni kegye lem forrásából született, az…

A Szent Család példája

  (Gyulai Oszkár, esperes, plébános beszéde alapján) Az Üdvözítõ Jézus Krisztus amikor lejött erre a világra, emberi családba jött el, ezzel akarta megmutatni, hogy a családdal kezdõdik az emberiség megváltása. Mert az emberiség életében minden a családra épül. Amikor Szent…

II. János Pál pápa: A szép szeretet Anyja

Amikor a férfi és a nõ a házasságban az egy test egységében kölcsönösen ajándékozzák és megkapják egymást, az õszinte ajándékozás logikája belép életükbe. Enélkül a házasság üres volna, míg a személyek e logikára épülõ közössége a szülõk közösségévé válik. Amikor…