Vasárnap! (évközi 22. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki egy farizeus házába tért be, hogy nála étkezzék. Megfigyelve a meghívottak viselkedését, arról kezd szólni, hogy jobb az utolsó helyek egyikét elfoglalni. Ekkor lesz lehetőség arra, hogy a vendéglátó megtisztelő módon feljebb, vagy akár…

Vasárnap! (évközi 20. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus, kijelentette övéinek: „Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön.” (Lk 12, 49) Szerethető, követhető-e egyáltalán a tüzet gyújtó Jézus? Ha jobban meggondoljuk, meg is találhatjuk, miről szólt olyan határozottan Jézusunk. Ő nem pusztító tüzet hoz,…

Vasárnap! (évközi 19. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki abban az időben így szólt tanítványaihoz: „Csípőtök legyen felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen.” (Lk 12, 35) Sokatmondó jelképes értelme van ennek! Legyen olyan kapcsolatunk Istenünkkel, amelybe egész életünk folyamán erősen kapaszkodhatunk. Ez a…

Vasárnap! (évközi 18. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki a példabeszédbeli gazdag emberről szólva elmondja, mit kérdez majd tőle Isten a halála pillanatában: „Kié lesz mindaz, amit szereztél?” (Lk 12, 20) Rávilágít ezzel arra, hogy az anyagi javak iránti vágy mennyire káros az…

Vasárnap! (évk. 16. vas.)

Az Úr nem szokott délben megjelenni, hanem inkább éjjel, hajnalban, vagy estefelé. Nem mintha a nap közepén nem tudna kegyelmet adni, inkább az ember miatt, aki a déli hőségben könnyen elcsügged, illetve lázas aktivizmusba öli meg nem oldott életének problémáit.…

Vasárnap! (évk. 15. vas.)

“Aki – mint a törvénytudó a mai Evangéliumban – mindenre egyetemes szabályt és különféle paragrafusokat keres, az nem képes találkozni saját magával, a másik emberrel és Istennel sem, annak kicsúszik az élet a keze közül. Ezért hoz fel Jézus példának…

Vasárnap! (évközi 14. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki miután kiválasztotta apostolait, még választ hetvenkét tanítványt, és kettesével küldi őket, hogy vigyék mindenfelé  Örömhírét. „… és hirdessék: Elérkezett hozzátok az Isten országa!” (Lk 10, 9) Az evangélium minden népnek van címezve. Hirdetésére az…

Vasárnap! (évközi 13. vas)

Az én Jézusom a Krisztus, aki Jeruzsálem felé menve többeket megszólított: Kövess engem! Azt is mondta: „Menj, és hirdesd az Isten országát!” (Lk 9, 60) A jézusi felszólítás nem tűr semmiféle kifogást, halasztást. Az ember pedig oly könnyen belesüpped életének…

ÚRNAPJA, Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepe!

Az én Jézusom a Krisztus, aki meghagyta tanítványainak, – telepítsék le az Őt követő tömeget. Sőt felszólítja őket: „Ti adjatok nekik enni!” (Lk 9, 13) Jól ismert a történet. Mindegyik evangélium elmondja. Úrnapján különösképpen is meg kell látnunk benne magunkat,…

SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA!

Az én Jézusom a Krisztus, aki búcsúbeszédében így szólt tanítványaihoz: „Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek.” (Jn 16, 12) A teljes igazság lényeges része, hogy Krisztus által juthatunk el a mennyei Atyához, aki az örök életben…