Tanúságtétel a Rózsafüzér erejéről

Életem első Rózsafüzér élménye ahhoz kötődik, amikor fiatal anyuka voltam és a hároméves kislányom skarlátos volt. Már egy hete volt 38 feletti láza és a láz semmitől nem akart lemenni. Féltünk, hogy a veséjére megy. Tehetetlen voltam. Máig előttem van,…

ÜNNEPÜNK NAPJAIRA!

NAGYCSÜTÖRTÖK estéjén azt a Szent Vacsorát ünnepeljük, ahol örökre szóló áldozatát, szeretetlakomáját, – ránk bízta Jézusunk, kereszthalála előtti estén. Búcsúzóul adta Testét és Vérét. Csak éljünk is vele!   NAGYPÉNTEKEN az örök Főpap, mutatta be áldozatát a Golgotán, – a…

VIRÁGVASÁRNAP! (C év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki szenvedésének előestéjén így szólt apostolaihoz: „Vágyva vágytam rá, hogy ezt a húsvéti vacsorát elköltsem veletek, mielőtt szenvedek.” (Lk 22, 15) Az Úr már a következő napokra gondol. „…arca felhős lesz a gondtól.” „Hallgatás virraszt…

Húsvét ünneplése otthonunkban

Ma már az egyház nem nagycsütörtökről, nagypéntekről, nagyszombatról beszél, hanem a szent három napról. Azt akarja mondani, hogy ez a három nap egyetlen ünnep – egyetlen titok – elválaszthatatlanul összetartozik. Hogy nagyszombat éjjel, pontosabban húsvét vigíliáján Jézus feltámadását ünnepeljük, azt tudjuk. De a nagypéntek – Jézus halálának titka…

Ima szeretetért

Urunk, add nekünk azt a szeretetet, amely mindent hisz, mindent remél, és mindent eltűr! Ez a szeretet kísérjen bennünket életünk útján, ragyogja át szívünket és értelmünket, sugározzon belőlünk otthonunkban és minden ember felé, akivel találkozunk. Ez a szeretet szentelje meg…

A húsvéti szent három nap liturgikus ünneplése (Triduum paschale)

„…ha majd fölemelnek a földről, mindenkit magamhoz vonzok.” /Jn 12,32/ A liturgia szó jelentése: „nyilvános mű”. A nép részéről illetve a nép javára végzett szolgálatot jelent. A keresztény hagyományban azt jelenti, hogy Isten népe részt vesz Isten művében. A liturgiában…

Vasárnap! (nagyböjt 5. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus, kinek ajkáról ismét olyan figyelmeztetés hangzik el, mely mindnyájunknak szól, kik oly sokszor ítélünk el másokat. „Én sem ítéllek el. Menj, és többé ne vétkezzél!” (Jn 8, 11) Különleges szavakat mond Jézus! Bűnöshöz szól, aki…

Martin Polster: Ismersz engem (a 139. zsoltár alapján)

Uram, Te jól ismersz engem, Mindent tudsz rólam. Mindenhová elkísérsz, Látod minden mozdulatomat. Ügyelsz rám, ha dolgozom és ha pihenek. Amikor gondolkodom, amikor beszélek, te hallod először. Minden oldalról körülölelsz. A hatalmas világban kicsi lény vagyok, Te mégis egészen figyelsz…

Gyökössy Endre: Csend

Minden, ami igazán fontos,csöndben történik. Csöndben pattan a rügy és nyílik a virág, Csöndben hajnalodik és alkonyodik. Csöndben, lehunyt szemmel látunk túl a láthatón. Csöndben, lábujjhegyen lehet csak lényünk belső rejtekébe lépni, ahová Jézus is elvonult, még tanítványai elől is.…