December 24.
"A szeretet csöndből születik." (Rober Sarah bíboros)
December 23.
"Jézus egy békés, csendes éjszakán jön a földre, amikor az emberiség alszik. Csak a pásztorok virrasztanak. Születését magány és csönd veszi körül. Harminc éven át senki nem hallgatja őt. Názáretben lakik nagy egyszerűségben, elmerülve a csöndben, Józsefnek az ácsnak az…
December 22.
"Isten előtt, az Ő csöndje előtt minden eltűnik. Az apostolok és még az evangelisták is semmivé válnak az ég csöndje előtt. Az Evangélium a legszebb zaj a földön, de az Örökkévaló nagy csöndjével szembesülve egyszerű hang marad, bármilyen fenséges és…
December 21.
"A legsötétebb éjszakában Isten csöndben működik. Be kell lépnünk Isten idejébe és abba a nagy csöndbe, amely a szeretet, a bizalom és a teljes ráhagyatkozás csöndje. Sose feledjük, hogy a csöndes imádság a legerősebb és legbiztosabb tett a rossz elleni…
December 20.
"Mária annyira csöndes, hogy az evangelisták keveset beszélnek Isten anyjáról. Őt teljesen lefoglalta a szemlélődés, az imádás és az imádság. Elrejtőzik Fiában és csak a Fiáért létezik. Eltűnik a Fiában. " Robert Sarah bíboros
December 18.
"Csönd nélkül Isten eltűnik a zajban, és ez a zaj egyre gyötrőbb lesz, mert Isten távol van. Ha a világ nem fedezi fel újra a csöndet, elveszik, elmerül a semmiben. " Rober Sarah bíboros
December 17.
"A szeretet csöndje annak az embernek a beteljesedése és megérkezése, aki a csöndnek adta az első helyet az életében. A szeretet csöndje szép jutalom lesz, amikor az ember eljut addig, hogy elhallgattatja a szívében lévő ellenérzéseket, szenvedélyeket és haragot." Robert…
December 16.
"Az elmélkedés alatt csöndben elképzeljük Jézus konkrét, mindennapi életét. Nem egy történelmi eseményre emlékszünk, hanem megpróbáljuk Isten Fiát csöndben behívni a szívünkbe. Ekkor fontos, hogy az Úr csöndjében tartsuk magunkat, hogy Ő alkalmasnak találhasson minket, és bevezethessen a belső világ…
December 15.
"Az imaéletben szükség van kapaszkodóra, mert mindig fennáll a veszély, hogy távol kerülünk magunktól, elárasztanak bennünket a zajok, az ábrándozások és az emlékek. A Szentírás csöndes és szorgalmas olvasása a legjobb eszköz. Az Evangéliumok az embert Jézus elé állítják, életével…
December 14.
"A szemlélődő csönd megijeszthet bennünket. Olyan, mint egy nagy hullám, amely felkap anélkül, hogy alámerülhetnénk és félelmetes partok felé visz minket. Az ember ugyanis a misztérium megrendítő nagysága előtt találja magát. Nem gondolom, hogy a megrendüléstől és a megdöbbenéstől való…