Vasárnap van! PIROS PÜNKÖSD!

Az én Jézusom a Krisztus, aki nem arra kér bennünket, hogy menjünk és vásároljunk magunknak Lelket, hanem arra, hogy fogadjuk el és fogadjuk be az Ő Szent Lelkét! „Vegyétek a Szentlelket!” (János 20, 22) Ezért azután pünkösdünk ünnepe nagyon messze…

Vasárnap van! Urunk mennybemenetelének ÜNNEPE!

Az én Jézusom a Krisztus, akire ma úgy emlékezünk, – akit ma úgy ünnepelünk,- mint aki befejezve itt a földön az Atya által kapott küldetését, felment a mennybe. Azóta ott jár közben értünk. Felment úgy, hogy köztünk maradt! Amint megígérte:…

Vasárnap van! (húsvét 6. vas A év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki búcsúbeszédében kifejti övéinek, hogy ha már majd nem lesz közöttük, Szentlelke tovább is vezetni fogja őket. Szentlelke által fog velük maradni, – örökre. Szentlelke erősít majd bennünket is, hogy képesek legyünk megtartani a minket…

Szűz Mária a remény és a vigasztalás jele

Beszélgetés Kovács Zoltán mariológus atyával  A fatimai Mária-jelenések úgy élnek a köztudatban, hogy 1917. május 13-a és október 13-a között történtek. Valójában egy évvel korábban kezdődtek, angyali jelenésekkel. Kérem, beszéljen erről kicsit bővebben. – Fontosnak tartom egy síkban szemlélni ezeket…

Az isteni irgalmasság rózsafüzére

Jézus mondta: „Ha ezt az imát haldokló mellett mondják, mérséklődik Isten haragja, és mérhetetlen irgalom ve­szi körül a lelket“. Az általános ígéret így hangzik: „Úgy tetszik nekem, hogy ez által az ima által mindent megadjak, amire engem kértek, … ha ez megegyezik…

Lorettói litánia

Lorettói litánia Uram, irgalmazz nekünk!            Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus kegyelmezz nekünk!     Krisztus kegyelmezz nekünk! Uram, irgalmazz nekünk!             Uram, irgalmazz nekünk! Krisztus, hallgass minket!           Krisztus, hallgass minket! Krisztus, hallgass meg minket!  Krisztus, hallgass meg minket!Mennyei Atyaisten!                Irgalmazz nekünk! Megváltó Fiúisten!                 Irgalmazz nekünk! Szentlélek Úristen!                Irgalmazz nekünk!…

Vasárnap van! (húsvét 5. vas A év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki amikor arra gondol, hogy a megváltás művét befejezve itt hagyja tanítványait, ezzel biztatja őket: „Ne nyugtalankodjék a szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek!” (Jn 14, 1) Eddigi biztonságos jelenléte tanítványainak önbizalmat nyújtott,…

Égi édesanyánk: Mária

Május első vasárnapja az édesanyák napja, május pedig Mária hónapja, amikor különös tisztelettel és szeretettel fordulunk az égi édesanyához. Ocsovai Grácián ferences atya gondolataiból Az édesanya szónak olyan mély tartalma van, hogy önmaga felidéz mindent, ami az anyai mivoltban gyökerezik.…

Vasárnap van! (húsvét 4. vas A év)

Az én Jézusom a Krisztus, – Aki ki merte jelenteni magáról, amit magáról azóta sem mondott senki, hogy Ő az Út, az Igazság és az Élet! Életével, tanításával, szenvedésével, halálával és feltámadásával bizonyította is ezt. Csak Ő, – egyedül, –…

Vasárnap van! (húsvét 3. vas. A év)

Az én Jézusom a Krisztus, kinek tanítványai közül ketten, a keresztre feszítés és temetés után, csalódottan otthagyva Jeruzsálemet Emmauszba igyekeztek. A feltámadott Jézus pedig anélkül, hogy felismerték volna, melléjük szegődött, és kifejtve az írásokat bizonyította, hogy a jövendölések értelmében az…