A szeretet keresztútja

A keresztút jelképezi azt a lelki utat is, ami Istenhez visz közelebb – ami életünk során a szeretetben és az életszentségben való előrehaladásunk. Földi életünk a szeretet iskolája. Mivel a szeretet azonban a földi világban csak áldozatok árán képes megnyilvánulni, ezt az utat mindannyiunknak át kell szenvedni. Meghozni az áldozatot és képesnek lenni mindenkor a szeretet szerint cselekedni, még akkor is, ha fáj, és akkor is, ha a világ nem úgy szokott tenni.

Ezt a keresztutat végigelmélkedve elgondolkozhatunk róla, vajon melyik állomásnál tart az életünk. Kérhetjük az Úr kegyelmét, hogy eggyé válhassunk Vele a fájdalomban, hordozva a keresztünket, fel a Golgotára, hogy keresztutunk – vagy életünk – végére megszülethessen bennünk az alázatos szeretet, ami örök és Istentől van. Mert ez az az erő, ami életben tart minket a test halála után.

– Imádunk Téged, Krisztus és áldunk Téged!

– Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.

– Könyörülj rajtunk, Uram!

– Könyörülj rajtunk!

Az 1-14. állomásokon ábrázolt festmények Borbély Károly festőművész gyönyörű munkái.