Vasárnap! (évközi 3. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus, akiben beteljesedtek a próféták jövendölései. Mikor már híre elterjedt és tanított a zsinagógákban, eljutott oda, ahol nevelkedett, – Názáretbe. Szombaton a zsinagógába ment és a szertartás részeként felolvastattak vele egy részt az Írásból. Amit választott,…

Reményik Sándor: És a szívem is elhagyott engem

„Mert bajok vettek engem körül, amelyeknek számuk sincsen, – utolértek bűneim, amelyeket végig sem nézhetek, – számosabbak a fejem hajszálainál, – és a szívem is elhagyott engem.” Zsoltárok könyve 40. 13   Ez a legnagyobb bűn. Ez a legszörnyűbb büntetés.…

Thomas Merton: Uram, megnehezítetted rajtam kezedet!

Uram, megnehezítetted rajtam kezedet! (Zsolt. 37,3) Uram! Fogalmam sincs róla, merre tartok. Nem látom az utat magam előtt. Nem tudhatom bizonyosan, hol fog végződni. Magamat sem ismerem igazán: úgy gondolom, a te akaratodat követem, ez azonban nem jelenti azt, hogy…

10+1 szép idézet Szent Pál apostol leveleiből

Pál apostol levelei közül több fogságban született. Missziós munkáját a börtönben sem hagyta abba, szeretettel igyekezett tartani a kapcsolatot az alapított közösségeivel, rájuk hagyni mindazt, ami Krisztus tanításából a mindennapi keresztény élethez szükséges. A leveleket olvasva mindig találunk aktuális vagy…

Vasárnap! (évközi 2. vas C év)

Az én Jézusom a Krisztus, aki első csodájával „Kinyilatkoztatta dicsőségét, és tanítványai hittek benne.” (Jn 2, 11) A kánai menyegzőn Édesanyja kérésére a vizet borrá változtatta. Ezzel kinyilvánította isteni erejét. Azt, hogy segíteni akar az embereken, meg akarja őket menteni.…

Lackfi János: Örökkévalóság

Laci atya és Feri atya már a szemináriumban is jóban voltak, nem csoda hát, ha megörültek egymásnak azon a nyári délutánon, amint a rekkenő utcán összefutottak, te Ferikém, karolt bele társába Laci atya, másik kezével megtörölve gyöngyöző homlokát, gyere, üljünk…

Pázmány Péter: A keresztények egységéért

Irgalmas Isten, ki minket egy örök életnek reménységére hívtál, hogy amint Te egy vagy, és egy a tetőled rendelt keresztség, úgy mindnyájan egy hitben, egy szívvel szolgáljunk neked: adj szívünkbe Szent Lelket, hogy mindnyájan egyet értsünk, egyet valljunk és a…

Osztatlan kereszténységünk kincsei – az Isteni Liturgia

Talán kevesen tudjuk, hogy N. V. Gogol, a Revizor és a Holt lelkek mélyen hívő írója gyönyörű összefoglaló írást alkotott az ortodox liturgia mélységéről és belső összefüggéseiről. Szándéka abból a vágyból fakadt, hogy másoknak is megmutassa, – ahogy a bevezetőben…

Vörösmarty Mihály: A szegény asszony könyve

Egy szegény nő, isten látja, Nincs a földön egy barátja, Agg, szegény és gyámolatlan, Ül magán a csendes lakban. Gyásza nincsen, gyásza rég volt, Még midőn jó férje megholt; De ruhája mégis gyászol: Szíve fél a tarkaságtól. Dolga nincs, hogy…

Szabó Ferenc SJ: TE DEUM

,,Áldjátok az Urat, mert jó dalolni Istenünknek mert örvendetes dicséretét ünnepelni.” 146. zsoltár Most hallgassanak a pusztulás prófétái mert önfeledten dicsérni akarlak Téged mert elvakít kitörő Dicsőséged magasztallak mert énekelni jó mert az öröm örökkévaló! Mint bozótban vagy asztagon harsogó…