Dsída Jenő: Nagycsütörtökön

A szél suhogva borzong az olajfa-lombokon. A kanyargós úton, által az erdőn tömöttsorú fáklyások jönnek. Testemet ételül adtam, véremet italul adtam, könnyel mostam meg lábaitokat; Mégis egyedül maradtam. Hajnal-derengés borzong a sötét lombokon. Judás után, által az erdőn sátánarcú fáklyások…

Nagyböjt: szent negyven nap húsvét előtt

„Itt van számunkra a bűnbánat ideje, hogy bűneinkért vezekeljünk és így lelkünket megmentsük”, mondja az Egyház a zsolozsmában. Szent Benedek, aki Regulájában az ősegyház szellemét őrzi meg számunkra, azt mondja: „Bár a keresztény ember egész életének folytonos nagyböjtnek kellene lennie,…

ISTENRE ÉHEZVE, AVAGY MIT HOZOTT A BÖJT AZ ÉLETEMBE

(777blog.hu írása) Hamarosan itt a nagyböjt, de én már túl vagyok idén egy 40 napos böjtön. Az alábbi írásomban elmesélem az ebben megélt tapasztalataimat, és bízom benne, hogy ez számodra is lendületet ad majd a böjtöléshez. Vigyázat! Szívet átformáló hatásai…

A szeretet és megbocsátás imája

A könnyeket, amik elöntöttek – megbocsátom. A fájdalmakat és a csalódásokat – megbocsátom
. Az árulásokat és a hazugságokat – megbocsátom. A rágalmakat és az intrikákat – megbocsátom. A gyűlöletet és az üldöztetést – megbocsátom. Az ütéseket, amelyek megsebeztek – megbocsátom.…

15. Feltámadás

Imádunk Téged, Krisztus és áldunk Téged! Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot. A halál sötétsége után eljött a fény. A régi ember halott, megjelenik az új. Krisztus megdicsőíti az élettelen anyagi testet, ami feltámad és így lesz az elhalt búzaszemből…

14. állomás: Jézust a sírba helyezik

Imádunk Téged, Krisztus és áldunk Téged! Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot. Jézust sírba teszik és mi már tudjuk, hogy nem marad ott örökre. De a szeretet elpusztíthatatlan. A szeretet áthatol a sírok sötétségén, a szeretetnek átjárása van a…

13. állomás: Jézust leveszik a keresztről és Mária karjába helyezik

Imádunk Téged, Krisztus és áldunk Téged! Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot. Amikor magamhoz térek, Mária keze simogat. Az én égi édesanyám törékeny karjai tartanak. Elfutott minden tanítvány, de ő itt van, ott állt és várt az én keresztem…

12. állomás: Jézus meghal a kereszten

Imádunk Téged, Krisztus és áldunk Téged! Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot. Az önzés haldoklása fájdalmas. A test halála ez a lélek életéért. Most már nincs semmim. Odaadtam mindent, ami valaha számított nekem. Hagytam magam keresztre szegezni a szeretetért.…

11. állomás: Jézust a keresztre szegezik

Imádunk Téged, Krisztus és áldunk Téged! Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot. Egyesülés a kereszttel.  A szeretetért való fájdalomban teljes mértékben oda kell adni magunkat  Istennek, hogy kizárólag Ő cselekedjen velünk. Nap mint nap keresztre kell szegeznünk az egónkat,…

10. Jézust megfosztják ruháitól

Imádunk Téged, Krisztus és áldunk Téged! Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot. Mindent elhagyni, ami gátol Felé, mindent odaadni….. Ahogyan egyre közelebb kerülünk Istenhez az életünkben, egyre magasabbra jutunk saját Golgotánkon is. Hosszú és viszontagságos ez az út, többször…